Reklama

Polityka i prawo

Francuski pakt cyberbezpieczeństwa. Paryż porozumiał się z gigantami

Fot. Sam valadi/Flickr/CC 2.0
Fot. Sam valadi/Flickr/CC 2.0

Francuski rząd podpisał porozumienie na rzecz cyberbezpieczeństwa z ośmioma wiodącymi firmami, działającymi na terenie tego państwa. Sytuacja ma miejsce w momencie intensyfikacji globalnych wysiłków hakerów – informuje Reuters. 

Wśród sygnatariuszy znajduje się Airbus, Dassault Aviation, Thales, Safran, grupa Ariane, MBDA, Naval Group oraz Nexter. Zapisy dokumentu będą obowiązywały strony przez 3 lata. Jak dotychczas nie ujawniono żadnych szczegółów zawartego porozumienia.

Francja dynamicznie działa również na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. W listopadzie 2018 roku rząd francuski ogłosił deklarację Paris Call podczas UNESCO Internet Governance Forum. Jest to dokument wyrażającym zaangażowanie we współpracę nad jedną z najistotniejszych obecnie kwestii na świecie: bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Jej sygnatariusze współdziałają w celu zwiększenia bezpieczeństwa produktów cyfrowych, wzmocnienia działań na rzecz obrony przed cyberprzestępczością i promowania współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami ponad granicami państw. Członkowie zobowiązują się również do przestrzegania międzynarodowych norm odpowiedzialnego zachowania w przestrzeni wirtualnej.

Reklama

Komentarze

    Reklama