Reklama

Polityka i prawo

Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła decyzję w sprawie Twittera

Fot. Matt McGee/Flickr/CC BY-ND 2.0
Fot. Matt McGee/Flickr/CC BY-ND 2.0

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła większością 2/3 głosów pierwszą decyzję rozstrzygającą spór wokół Twittera, który powstał na skutek projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego. 

Podczas 41. posiedzenia plenarnego EROD większością 2/3 głosów swoich członków przyjęła pierwszą decyzję rozstrzygającą spór na podstawie art. 65 RODO. Wiążąca decyzja ma na celu rozwiązanie sporu powstałego w następstwie projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego, będącego wiodącym organem nadzorczym w sprawie, dotyczącego spółki Twitter International Company, a następnie mających znaczenie dla sprawy i uzasadnionych sprzeciwów zgłoszonych przez szereg organów, których sprawa dotyczy - wynika z oświadczenia prasowego z 41. posiedzenia plenarnego EROD.

Irlandzki organ nadzorczy sporządził projekt decyzji w następstwie przeprowadzonego z własnej inicjatywy postępowania w sprawie Twitter International Company, po tym jak spółka zgłosiła irlandzkiemu organowi nadzorczemu naruszenie ochrony danych osobowych w dniu 8 stycznia 2019 r. W maju 2020 r. irlandzki organ nadzorczy przekazał projekt swój decyzji organom, których sprawa dotyczy, zgodnie z art. 60 ust. 3 RODO. Organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, miały wtedy cztery tygodnie na zgłoszenie swoich mających znaczenie dla sprawy i uzasadnionych sprzeciwów. Jak wskazano w oświadczeniu, organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, zgłosiły sprzeciwy, między innymi, co do naruszeń RODO zidentyfikowanych przez wiodący organ nadzorczy, roli spółki Twitter International Company jako (jedynego) administratora danych oraz kwantyfikacji proponowanej kary.

W związku z tym, że wiodący organ nadzorczy odrzucił sprzeciwy i/lub uznał je za niemające znaczenia dla sprawy lub nieuzasadnione, zgodnie z art. 60 ust. 4 RODO przekazał sprawę EROD, inicjując tym samym procedurę rozstrzygania sporów.

Po przedłożeniu sprawy przez wiodący organ nadzorczy, oceniono kompletność akt, co doprowadziło do formalnego wszczęcia procedury art. 65 RODO w dniu 8 września 2020 r. Zgodnie z art. 65 ust. 3 RODO i w związku z art. 11 ust. 4 Regulaminu wewnętrznego EROD, termin przyjęcia decyzji wynoszący jeden miesiąc został przedłużony o kolejny miesiąc ze względu na złożony charakter sprawy - podkreślono w oświadczeniu z posiedzienia.

W dniu 9 listopada 2020 r. EROD przyjęła wiążącą decyzję i wkrótce notyfikuje ją irlandzkiemu organowi nadzorczemu.

Irlandzki organ nadzorczy przyjmie ostateczną decyzję na podstawie decyzji EROD, która zostanie skierowana do administratora, bez zbędnej zwłoki i najpóźniej miesiąc po notyfikowaniu decyzji przez EROD. Wiodący organ nadzorczy oraz organy, których sprawa dotyczy, powiadamiają EROD o terminie doręczenia ostatecznej decyzji administratorom. Po niniejszym notyfikowaniu decyzji, EROD opublikuje ją na swojej stronie internetowej.

Oświadczenie prasowe z 41. posiedzenia plenarnego EROD.

Reklama

Komentarze

    Reklama