Reklama

Polityka i prawo

Dzień Ochrony Danych Osobowych. Unia dumna ze swych rozwiązań

Fot. LIBER Europe/flickr
Fot. LIBER Europe/flickr

Komisja Europejska wydała specjalne oświadczenie związane z Dniem Ochrony Danych Osobowych. „Jesteśmy dumni, że nasze przepisy o ochronie danych są najbardziej rygorystyczne i najbardziej nowoczesne na świecie i stają się światowym standardem” – stwierdzono w dokumencie.

Opublikowane oświadczenie to wspólne stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa oraz komisarz Věry Jourovej i komisarz Mariyi Gabriel odnoszące się do Dnia Ochrony Danych Osobowych.

W tym roku Dzień Ochrony Danych przypada osiem miesięcy po wejściu w życie (25 maja 2018 roku) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W oświadczeniu przedstawiciele Wspólnoty wyrazili dumę z obowiązujących przepisów – „Jesteśmy dumni, że nasze przepisy o ochronie danych są najbardziej rygorystyczne i najbardziej nowoczesne na świecie i stają się światowym standardem”.

W dokumencie odniesiono się również do sprawy Facebook/Cambridge Analytica oraz niedawnych naruszeń danych osobowych. Przypadki te pokazały, że podejście unijne jest „prawidłowe”. Dla Wspólnoty stawką nie jest tylko ochrona danych osobowych, ale także demokracji oraz zapewnienie trwałości gospodarek opartych na tych danych.

Treść oświadczenia podkreśla, że jednym z głównych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest wzmocnienie pozycji obywateli i zapewnienie im większej kontroli nad jednym z najcenniejszych zasobów w nowoczesnej gospodarce – danymi. Cel ten można osiągnąć tylko wtedy, gdy ludzie będą w pełni świadomi swoich praw i konsekwencji swoich decyzji.

Jak stwierdzono w dokumencie – „Dostrzegamy już pozytywne skutki nowych przepisów. Obywatele coraz częściej są świadomi znaczenia ochrony danych i przysługujących im praw. I korzystają z tych praw, co widoczne jest w codziennej pracy krajowych organów ochrony danych: do tej pory wpłynęło do nich ponad 95 tys. skarg od obywateli”.

Według unijnej analizy organy ochrony danych egzekwują nowe przepisy i lepiej koordynują swoje działania w ramach Europejskiej Rady Ochrony Danych. Są one równocześnie kluczowym punktem odniesienia, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz obywateli, wyjaśniając im prawa i obowiązki, jakie ich dotyczą.

Oświadczenie wskazuje również, że na zaawansowanym etapie jest również praktyczne wdrażanie przepisów o ochronie danych osobowych przez państwa członkowskie. Niemniej jednak Komisja Europejska nieustannie monitoruje ten proces, aby zaradzić potencjalnym niedociągnięciom oraz aby pomóc rozszerzyć zakres przepisów dotyczących ochrony danych na całą Wspólnotę jak najszybciej.

W dokumencie przedstawiciele Unii odnieśli się również do kwestii współpracy międzynarodowej z podmiotami spoza Starego Kontynentu. Jak mówi treść oświadczenia – „Na szczeblu międzynarodowym istnieje wyraźne dążenie w kierunku nowoczesnego systemu ochrony danych. Ułatwia on wymianę danych i wspiera handel. Najlepszym tego przykładem jest niedawne przyjęcie ustaleń dotyczących odpowiedniego stopnia ochrony z Japonią. W ten sposób stworzyliśmy największy na świecie obszar wolnych i bezpiecznych przepływów danych. Europa zapewnia obecnie rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony prywatności nie tylko na swoim terytorium – przoduje również w skali światowej”.

Reklama

Komentarze

    Reklama