Reklama

Polityka i prawo

Dyrektor NASK: Ustawa to lawina nowych obowiązków

SKANER CYBERDEFENCE24: O tym jak ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zwiększy cyberbezpieczeństwo Polski mówi podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Krzysztof Silicki p.o dyrektora NASK.

Ustawa po raz pierwszy w sposób systemowy definiuje ramy działania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa bazując na dokonaniach i kompetencjach, które od wielu lat tworzyły się i rozwijały w Polsce.

Krzysztof Silicki -p.o dyrektora NASK

Incydent poważny to incydent, który wykracza poza zwykłą praktyką dnia codziennego. 

Krzysztof Silicki - p.o dyrektora NASK

Każdy sektor kluczowy ma swojego ministra, który z mocy ustawy, pełni rolę właściwego organu ds. cyberbezpieczeństwa. Ten organ ma za zadanie wyłonić z sektora operatorów kluczowych.

Krzysztof Silicki - p.o dyrektora NASK
Reklama

Komentarze

    Reklama