Reklama

Polityka i prawo

Do 2020 rok decyzja UKE w sprawie częstotliwości sieci 5G

Fot. ResoneTIC /Pixabay
Fot. ResoneTIC /Pixabay

Urząd Komunikacji Elektronicznej powinien do czerwca 2020 r. wydać decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości 3,7 GHz przeznaczonej pod sieć 5G - przewiduje projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji, wysłany do konsultacji.

Możliwość ustalania harmonogramu rozdysponowania pasm dała ministrowi c-yfryzacji niedawna nowela Prawa telekomunikacyjnego.

Upubliczniony przez resort cyfryzacji projekt rozporządzenia określa termin realizacji działania polegającego na wydaniu ogólnopolskich decyzji rezerwacyjnych dla pasma 3,7 GHz do czerwca 2020 r. Uzasadnienie projektu opisuje też czynności, jakie powinien wykonać Prezes UKE, by wypełnić obowiązek wydania decyzji w sprawie rezerwacji.

Po pierwsze, musi on przeprowadzić postępowanie konsultacyjne w zakresie dokumentacji przetargowej lub aukcyjnej. "Przetarg lub aukcję ogłasza się niezwłocznie po zakończeniu postępowania konsultacyjnego w tej sprawie. Po ogłoszeniu wyników przetargu lub aukcji Prezes UKE niezwłocznie wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości. Prezes UKE dokonuje w drodze decyzji rezerwacji częstotliwości na rzecz podmiotu albo podmiotów wyłonionych w drodze przetargu lub aukcji, a decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności" - napisano w uzasadnieniu.

Zdaniem resortu cyfryzacji przedsiębiorcy telekomunikacyjni zainteresowani są dystrybucją całego tego pasma, które jest obecnie udostępnione fragmentarycznie, co skutkuje nieefektywnym wykorzystaniem widma radiowego.

Pasmo 3,7 GHz będzie w Polsce rozdysponowane jako pierwsze. Poza nim pod sieć 5G wytypowano też pasma: 700 MHz, 3,5 GHz oraz 26 GHz. Harmonogram ma zostać rozszerzony o kolejne pasma po nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, której projekt także trafił właśnie do konsultacji publicznych.

Resort podkreśla też w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, że "harmonogram jako narzędzie zapewniające właściwą realizację polityki państwa w zakresie gospodarki częstotliwościami, w żaden sposób nie wkracza w obszar wyłącznych kompetencji regulacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej".

Przyznanie MC możliwości wydawania harmonogramu rozdysponowania pasm wzbudziła ostry sprzeciw UKE w trakcie prac nad nowelą Prawa telekomunikacyjnego w parlamencie. Przedstawiciele Urzędu podnosili wówczas, że narusza to niezależność UKE jako regulatora, pomija prezesa UKE w planowaniu zagospodarowania widma radiowego i grozi paraliżem na rynku, gdyż minister cyfryzacji może wprowadzić harmonogram, który dla prezesa UKE będzie niewykonalny z punktu widzenia efektywności zarządzania widmem radiowym. Ponadto - zdaniem UKE - wprowadzenie tego przepisu może w przyszłości spowodować podważanie decyzji Prezesa UKE w sądzie.

Źródło: PAP

Komentarze