Reklama

Polityka i prawo

Czas wojny. Rosja nowelizuje przepisy dotyczące bezpieczeństwa

Putin parada zwycięstwa
Władimir Putin podczas Parady Zwycięstwa w 2022 r.
Fot. Presidential Executive Office of Russia/Wikimedia Commons/CC4.0

Nowelizacja rosyjskich przepisów zakłada zaostrzenie kar za przestępstwa, które godzą w bezpieczeństwo narodowe i interesy państwa. Mowa nie tylko o szpiegostwie, zdradzie czy byciu najemnikiem, ale również o nawoływaniu w internecie do podejmowania czynności przeciwko Federacji Rosyjskiej. 

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego została przyjęta w trzecim czytaniu przez Dumę Państwową. Teraz przepisy trafią do Rady Federacji, a następnie prezydenta Władimira Putina. 

Z założenia zmiany mają lepiej chronić interesy narodowe Rosji i ograniczyć ryzyko płynące z „nowych form działalności przestępczej” i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. 

Zdaniem współautora nowelizacji Wasilija Piskariewa, przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa i Zwalczania Korupcji, nowe przepisy stanowią "adekwatną i opracowaną we właściwym momencie odpowiedź na wyzwania, którym musi obecnie stawić czoła Rosja". 

Czytaj też

Kary za działania w cyber

Nowelizacja kładzie nacisk na kryminalizację „powtarzających się naruszeń”, związanych z bezpieczeństwem i stabilnością internetu. Po wprowadzonych zmianach kara za tego typu działania wynosiłaby – dla urzędników i przedsiębiorców indywidualnych – do 3 lat pozbawienia wolności. 

Z kolei do więzienia na okres od 2 do 4 lat – poza grzywną do 500 tys. rubli – może trafić osoba, która publicznie nawołuje do podjęcia działań, wymierzonych przeciwko bezpieczeństwu Rosji.  Gdy tego typu wezwania są rozpowszechniane za pomocą mediów lub internetu, kara jest surowsza i może wynieść do 5 lat pozbawienia wolności. 

Szpiegostwo i zdrada

Przyjęte przez Dumę przepisy zawierają osobny artykuł, poświęcony szpiegostwu. Odnosi się on do zbierania, przechowywania i przekazywania wrogowi informacji, które mogą zostać wykorzystane przeciwko rosyjskiemu wojsku. Za tego typu czyn przewiduje się karę od 10 do 20 lat więzienia. 

Przepisy precyzują kwestię zdrady państwa. Według nowelizacji, chodzi o przejście na stronę adwersarza poprzez m.in. udział w siłach obcego kraju, organizacji międzynarodowej lub zagranicznej, uznawanej przez Rosję za wroga. Do tej kategorii zaliczane byłoby np. NATO i jego kraje członkowskie. 

Po wprowadzeniu zmian za zdradę będzie groziło od 12 do 20 lat więzienia i grzywna do 500 tys. rubli

Czytaj też

Przeciwko Rosji

Jeśli nowelizacja porusza temat zdrady, to także nie mogło zabraknąć uregulowania kary dla czynu zabronionego, jakim jest udział obywatela w „konflikcie zbrojnym, działaniach zbrojnych lub innych działaniach z użyciem broni i sprzętu wojskowego na terytorium obcego państwa, w celach sprzecznych z interesami” Rosji. Zmienione przepisy przewidują tutaj karę więzienia od 12 do 20 lat oraz grzywnę do 500 tys. rubli.

Czytaj też

Poufna współpraca

Co więcej, zmiany dotyczą kar za poufną współpracę z przedstawicielem obcego państwa, organizacji międzynarodowej lub zagranicznej, mającą na celu udzielenie mu pomocy w działaniach wymierzonych przeciwko bezpieczeństwu Rosji. 

Nowelizacja mówi tu wprost o karze pozbawienia wolności od 3 do 8 lat z grzywną do 1 mln rubli.

Czytaj też

Tajemnice państwowe

 Czego jeszcze dotyczą zmiany przyjęte przez Dumę? Na przykład kwestii odpowiedzialności za utrzymanie tajemnicy państwowej

Obywatel, posiadający dostęp do tajnych informacji, który objęty jest ograniczeniem możliwości opuszczenia kraju (dotyczy to także osób do 5 lat po zakończonej służbie), zdecyduje się naruszyć to zobowiązanie, może zostać ukarany grzywną od 200 tys. do 500 tys. rubli, bądź więzienia do 3 lat.

A co w przypadku przekazania tajemnic za granicę? Za wysłanie nośników informacji do obcego kraju grozi do 4 latpozbawienia wolności, jeśli nie zostaną udowodnione znamiona innych przestępstw, jak zdrada czy szpiegostwo. 

Czytaj też

Najemnicy

Nowelizacja ma także na celu ograniczenie wykorzystania najemników w konfliktach zbrojnych i działaniach wojennych. Dla takich osób przewidziano karę do 18 lat więzienia (obecnie jest to 8 lat). W przypadku nieletnich będzie to 20 lat.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze