Reklama

Polityka i prawo

Co zmieni opublikowany w środę unijny Akt o danych?

Fot. Maximalfocus / Unsplash

23 lutego Komisja Europejska opublikowała propozycje nowego prawa - unijnego Aktu o danych (Data Act). Jego celem jest zwiększenie zaufania do procesów przetwarzania danych, które zdaniem KE są skupione w rękach wielkich firm technologicznych i bardzo często nie ma nad nimi należytej kontroli. Co zmieni nowe prawo, przed którym do wejścia w życie jeszcze długa droga?

Wdrożenie proponowanych przez KE przepisów ma pozwolić na zwiększenie interoperacyjności, a także usunięcie przeszkód, które obecnie stoją na drodze do pełnego wykorzystania potencjału, który dają w gospodarce dane. Ulepszona ma zostać przenośność danych, a także gwarancje równego dostępu do korzystania z ich możliwości.

Akt o danych będzie regulował zarówno praktyki na szczeblu biznesowym, jak i na styku sektora prywatnego i publicznego - bo również on korzysta dziś z możliwości stwarzanych przez przetwarzanie danych.

Co ureguluje Akt o danych?

Nowe prawo m.in. zobowiąże producentów i projektantów sprzętu oraz usług cyfrowych do umożliwienia łatwego, domyślnego dostępu do danych.

Warunki udostępniania danych pomiędzy przedsiębiorstwami będą musiały być uczciwe i nie zawierać praktyk dyskryminacyjnych, a rekompensata za dostęp musi być wyważona.

Wprowadzone zostaną testy "na nieuczciwość" do kontraktów o współdzieleniu danych, które będą opierały się na liście klauzul uznanych za nieuczciwe - nie powinny one znajdować się w tego rodzaju umowach.

Stworzone zostaną również ramy dla sektora publicznego i instytucji unijnych, obejmujące warunki dostępu do danych sektora biznesowego w warunkach "szczególnego zapotrzebowania", np. sytuacji kryzysowych, pandemii lub katastrof naturalnych.

Czytaj też

Dla dostawców usług chmurowych zostaną wprowadzone regulacje umożliwiające konsumentom łatwe zmiany usługodawcy.

Akt o danych ma również zabezpieczać dane przed potencjalnie nieprawidłowym - z punktu widzenia prawnego - dostępem stron trzecich do oferowanych na unijnym rynku, usług przetwarzania danych.

Wpływ Aktu o danych

Proponowane przez KE przepisy będą wywierały wpływ na wiele dziedzin gospodarki - właściwie na wszystkie, w których prowadzone są procesy opierające się na przetwarzaniu danych. Według KE, wdrożenie nowej regulacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności unijnej gospodarki, a także wspomoże innowacyjność opartą na danych.

Akt jest częścią unijnej strategii cyfrowej transformacji, rozpisanej na kolejne lata aż do 2030 roku.

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.