Reklama

Polityka i prawo

Bogdan Święczkowski o ściganiu cyberprzestępców [Cyberdefence24.pl TV]

  • Image Credit: mil.ru

Bogdan Święczkowski, prokurator krajowy, w rozmowie z Cyberdefence24.pl zapowiada powstanie komórek do zwalczania cyberprzestępczości na wszystkich szczeblach prokuratury.

Bogdan Święczkowski w rozmowie z naszym portalem podkreślił, że prokuratura bardzo poważnie traktuje kwestię cyberbezpieczeństwa.

Prokurator krajowy zapowiada, że w polskich prokuraturach, na wszystkich poziomach, powstaną komórki do zwalczania cyberprzestępczości. Zaprezentowany ostatnio system ścigania sprawców cyberprzestępstw ma obejmować wszystkie szczeble prokuratury poczynając od krajowej przez jednostki regionalne (dawniej apelacyjne) i okręgowe aż po sieć prokuratur rejonowych. 

Na poziomie prokuratury krajowej tworzone będą wydziały koordynujące zwalczanie cyberprzestępczości. Na poziomie wydziałów zamiejscowych departamentu ds. przestępczości zorganizowanej prokuratury krajowej powstają komórki do zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni o charakterze międzynarodowym oraz terrorystycznym.

- Natomiast na poziomie prokuratur okręgowych i prokuratur regionalnych będą tworzone komórki zajmujące się ściganiem przestępstw o charakterze internetowym majątkowym i wieloosobowym - dodał Bogdan Święczkowski.

W rozmowie z Cyberdefence24 Bogdan Święczkowski wyjaśnił, że prokuratury regionalne, które w związku z wejściem w życie z dniem 4 marca br. nowelizacji ustawy o prokuraturze zastąpiły dotychczasowe prokuratury apelacyjne (11 jednostek w całym kraju – przyp. red.), zajmą się zwalczaniem przestępstw wieloosobowych i wieloczynowych (wielozachowaniowych), które skutkują wielkimi szkodami, podczas gdy prokuratury okręgowe (45 jednostek z 2 ośrodkami zamiejscowymi – przyp. red.) będą ścigać przestępstwa o znacznych rozmiarach. W koncepcji przedstawionej przez prokuratora krajowego zakłada się, że do zadań prokuratur rejonowych (345 jednostek organizacyjnych z 5 ośrodkami zamiejscowymi), czyli najniższego szczebla systemu, należeć będzie ściganie najmniej skomplikowanych cyberprzestępstw.

Wielostopniowy podział zadań ma umożliwić koordynację działań prokuratury i efektywną koncentrację sił jednostek wyższego szczebla na zwalczaniu przestępstw najgroźniejszych dla państwa i jego systemu finansowego.


Czytaj też: Prokurator krajowy chce powołania narodowej agencji cyberbezpieczeństwa

Komentarze