Reklama

Polityka i prawo

CYBERSEC PL: Prokurator krajowy chce powołania narodowej agencji cyberbezpieczeństwa

  • Fot. Lotos

Jestem za powołaniem narodowej agencji cyberbezpieczeństwa – oświadczył prokurator krajowy Bogdan Święczkowski podczas I Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL. Przedstawił też zarys kilkustopniowego systemu zwalczania cyberprzestępczości.

W polskich prokuraturach, na wszystkich poziomach, powstaną komórki do zwalczania cyberprzestępczości - zapowiedział prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Przy okazji przedstawił w zarysie schemat wielostopniowego i funkcjonalnego systemu zwalczania cyberprzestępczości, w którym służby specjalne i policja mają zapobiegać przestępstwom, a prokuratura ścigać ich sprawców. Wystąpienie Bogdana Święczkowskiego miało miejsce podczas obrad I Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL, które zostało zorganizowane przez Instytut Kościuszki w związku z przygotowaniami naszego kraju do zbliżającego się szczytu NATO w Warszawie.

Mamy w prokuraturach pełnomocników ds. walki z mową nienawiści, zaś od cyberprzestępczości już nie.

Bogdan Święczkowski, prokurator krajowy i były szef ABW

Zaprezentowany pokrótce system ścigania sprawców cyberprzestępstw ma obejmować wszystkie szczeble prokuratury poczynając od krajowej przez jednostki regionalne (dawniej apelacyjne) i okręgowe aż po sieć prokuratur rejonowych. Zadaniem prokuratury krajowej ma - być wedle zapowiedzi Bogdana Święczkowskiego – ściganie przestępczości międzynarodowej o charakterze terrorystycznym. Prokurator krajowy wspomniał też o roli wydziałów zamiejscowych ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej (są one częścią struktury Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, a do ich zadań statutowych należy prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa noszące cechy przestępczości zorganizowanej, z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych o zasięgu międzynarodowym (cyberprzestępczości zorganizowanej) – przyp. red.).

W rozmowie z Cyberdefence24 Bogdan Święczkowski wyjaśnił, że prokuratury regionalne, które w związku z wejściem w życie z dniem 4 marca br. nowelizacji ustawy o prokuraturze zastąpiły dotychczasowe prokuratury apelacyjne (11 jednostek w całym kraju – przyp. red.), zajmą się zwalczaniem przestępstw wieloosobowych i wieloczynowych (wielozachowaniowych), które skutkują wielkimi szkodami, podczas gdy prokuratury okręgowe (45 jednostek z 2 ośrodkami zamiejscowymi – przyp. red.) będą ścigać przestępstwa o znacznych rozmiarach. W koncepcji przedstawionej przez prokuratora krajowego zakłada się, że do zadań prokuratur rejonowych (345 jednostek organizacyjnych z 5 ośrodkami zamiejscowymi), czyli najniższego szczebla systemu, należeć będzie ściganie najmniej skomplikowanych cyberprzestępstw. 

Wielostopniowy podział zadań ma umożliwić koordynację działań prokuratury i efektywną koncentrację sił jednostek wyższego szczebla na zwalczaniu przestępstw najgroźniejszych dla państwa i jego systemu finansowego - Chcemy, by już nie długo powstała kadra wyspecjalizowanych prokuratorów, którzy będą skutecznie zmniejszać cyberzagrożenia. Musimy pamiętać, że każdy skuteczny atak internetowy to przestępstwo i prokuratura musi mieć skuteczne narzędzia do ścigania przestępstw także w cyberprzestrzeni – oświadczył prokurator  Święczkowski dodając, że obowiązkiem prokuratury jest dbałość o cyberbezpieczeństwo nie tylko organów państwa, ale całego życia publicznego w naszym kraju. Aby realizacja tego zadania przebiegała efektywnie, państwo – w ocenie Bogdana Święczkowskiego – potrzebuje zaangażowania się partnerów prywatnych, zwłaszcza instytucji finansowych, w zapobieganie cyberprzestępczości i jej zwalczanie. Prokurator krajowy przypomniał przy tej okazji, że ewaluacja Polski w Unii Europejskiej w zakresie ścigania wypadła bardzo słabo - Mamy w prokuraturach pełnomocników ds. walki z mową nienawiści, zaś od cyberprzestępczości już nie – podsumował.

Bogdan Święczkowski, który był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego (2006-2007), dostrzega potrzebę powołania odrębnej narodowej agencji cyberbezpieczeństwa. Podlegając bezpośrednio premierowi odpowiadałaby ona za bezpieczeństwa narodowe w cyberprzestrzeni.

Wcześniej informowaliśmy, że to właśnie obecny szef Prokuratury Krajowej był inicjatorem powierzenia roli krajowego punktu kontaktowego ds. cyberprzestępczości Rządowemu Zespołowi Reagowania na Incydenty Komputerowe, który działa w strukturze Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW jako CERT.GOV.PL. Obowiązek notyfikowania danych punktu kontaktowego do Komisji Europejskiej ciążył na Ministerstwie Sprawiedliwości jako instytucji koordynującej transpozycję do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r., dotycząca ataków na systemy informatyczne i zastępująca decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW.

Zob. W ABW krajowy punkt kontaktowy ds. cyberprzestępczości.

 

 

 

.

.

 

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama