Reklama

Polityka i prawo

Administracja Donalda Trumpa stawia na AI. Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje pracę rządu?

Fot. The White House/Flickr/Domena publiczna
Fot. The White House/Flickr/Domena publiczna

Prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał rozporządzenie na temat sztucznej inteligencji, zawierające konkretne wytyczne dotyczące możliwości wykorzystania tej technologii przez agencje federalne podczas realizacji zadań, w tym procesie podejmowania decyzji przez rząd. Regulacja ma podnieść zaufanie społeczeństwa do innowacyjnej technologii oraz potwierdzić pozycję Stanów Zjednoczonych jako światowego lidera w obszarze sztucznej inteligencji.

3 grudnia br. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał Rozporządzenie wykonawcze w sprawie promowania wykorzystania godnej zaufania sztucznej inteligencji w rządzie federalnym (ang. Executive Order on Promoting the Use of Trustworthy Artificial Intelligence in the Federal Government). Dokument zawiera wytyczne dotyczące wdrożenia rozwiązań z zakresu AI przez agencje federalne, poza dziedziną bezpieczeństwa i obrony, aby w ten sposób usprawnić ich funkcjonowanie oraz wzmocnić zaufanie publiczne do „krytycznej technologii”.

Sztuczna inteligencja daje możliwość przyspieszenia wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych i podniesienia jakości życia wszystkich Amerykanów

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie promowania wykorzystania godnej zaufania sztucznej inteligencji w rządzie federalnym

Waszyngton zauważył i postanowił wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w zakresie usprawnienia działań rządu (np. poprzez możliwość ograniczenia powielania przepisów), zwiększenia bezpieczeństwa federalnych systemów informatycznych oraz usprawnienia innych procesów odbywających się w strukturach państwa.

Podpisane rozporządzenie jest odzwierciedleniem zaangażowania administracji Donalda Trumpa w przyspieszenie procesu wdrożenia AI na szczeblu federalnym, w tym modernizacji rządu oraz wzmacniania zaufania publicznego do sztucznej inteligencji. Według Białego Domu dokument jest potwierdzeniem „światowego przywództwa Stanów Zjednoczonych w korzystaniu z godnej zaufania AI”. Dokument podpisany przez prezydenta ma również stanowić gwarancję, że korzystanie z innowacyjnej technologii nie narusza prywatności oraz chroni prawa i wolności obywatelskie.

Całe Rozporządzenie opiera się na 4 kluczowych działaniach administracji. Pierwszy filar stanowią zasady wykorzystania sztucznej inteligencji przez rząd. W tym kontekście dokument nakazuje agencjom federalnym, aby kierowały się wspólnymi regułami dotyczącymi projektowania, rozwoju, nabywania i używania AI. Zgodnie z treścią posługiwanie się innowacyjną technologią musi być zgodne z prawem, celowe, wydajne, dokładne, niezawodne i skuteczne, a także bezpieczne. Co więcej, użycie sztucznej inteligencji – na mocy dokumentu – podlega regularnej kontroli oraz monitoringowi, aby podejmowane działania były transparentne i odpowiedzialne.

Zachęca się agencje do dalszego wykorzystywania sztucznej inteligencji, gdy jest to stosowne, z korzyścią dla narodu amerykańskiego

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie promowania wykorzystania godnej zaufania sztucznej inteligencji w rządzie federalnym

Drugi aspekt odnosi się do wspólnej polityki wdrażania ustanowionych zasad. Dokument jednoznacznie nakazuje podmiotom państwowym opracowanie i opublikowanie planu działania, zawierającego wytyczne dotyczące podejmowanych czynności, aby lepiej wspierać oraz nadzorować wykorzystanie sztucznej inteligencji przez agencje.

Rozporządzenie odnosi się również do katalogu przypadków użycia AI przez podmioty państwowe. Zgodnie z treścią dokumentu każda agencja powinna sporządzić wykaz sytuacji użycia sztucznej inteligencji, a także przeprowadzić przegląd oraz ocenę wszelkich przypadków wykorzystania AI pod kątem obowiązującego prawa. Opracowane dokumenty będą „w stosownych przypadkach” udostępniane innym podmiotom, aby poprawić koordynację działań między agencjami w celu przyspieszenia procesu wdrażania sztucznej inteligencji na szerszą skalę.

Czwarty filar wskazany w Rozporządzeniu dotyczy wsparcia dla programu „Presidential Innovation Fellows”, aby przyciągnąć ekspertów i zachęcić ich do pracy w sektorze państwowym, co ma się bezpośrednio przyłożyć na usprawnienie procesu wprowadzania rozwiązań AI na szczeblu rządowym.

Za pośrednictwem tego Rozporządzenia Stany Zjednoczone sygnalizują swoje nieustające zaangażowanie w rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji opartej na wartościach demokratycznych

Stanowisko Białego Domu

Administracja Donalda Trumpa przywiązuje dużą wagę do rozwoju innowacji w Stanach Zjednoczonych, w tym przede wszystkim sztucznej inteligencji. Amerykanie jednoznacznie określają się mianem „globalnego przywódcy w dziedzinie sztucznej inteligencji”. Głównym celem Waszyngtonu jest zapewnienie skutecznego i sprawnego procesu modernizacji administracji oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa obywatelom.

Sztuczna inteligencja jest uznawana za technologię, która ma odmienić znaną nam obecnie rzeczywistość. Jej wdrożenie na masową skalę niesie ze sobą wiele korzyści (np. usprawnienie procesu produkcyjnego w pełni zautomatyzowanego), co może doprowadzić nie tylko do znacznych benefitów ekonomicznych oraz zdynamizowania wzrostu gospodarczego, ale także pozwoli na wzmocnienie pozycji państwa na arenie międzynarodowej jako wspierającego innowacje.

Szanse płynące z rozwoju AI dostrzega między innymi Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który zadeklarował, że udzieli wsparcia firmom pracującym nad sztuczną inteligencją. Dotacja ma być przydzielona ze specjalnego instrumentu finansowego, jaki został uruchomiony przez EBI.

Potencjał AI jest ogromny. Już dziś możemy dostrzec początkowy wpływ sztucznej inteligencji na wiele dziedzin naszego codziennego funkcjonowania, a w przyszłości będzie to decydujący czynnik dla naszego sposobu pracy, nauki i życia

Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI

EBI ma nadzieję, że nowy mechanizm finansowy pobudzi inwestycje w przedsiębiorstwach zajmujących się najnowocześniejszymi technologiami z obszaru sztucznej inteligencji, a także wesprze strategię cyfrową Komisji Europejskiej.

Jednak europejski sektor sztucznej inteligencji ma o wiele miliardów mniejsze wsparcie finansowe niż jego konkurenci w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Uruchomiony właśnie instrument ma to zmienić. Jeśli Stary Kontynent chce zachować konkurencyjność, a także kształtować warunki rozwoju i stosowania AI, sama musi przewodzić rozwojowi tej technologii.

A jak wygląda rozwój sztucznej inteligencji nad Wisłą? Zdaniem Dariusza Dobkowskiego, eksperta Data Center Solutions Sales & AI Ecosystem Development Director z Huawei, Polska znajduje się na końcu klasyfikacji państw UE pod względem wdrażania sztucznej inteligencji. Wynika to m.in. z faktu, że rozwojem tej technologii w naszym kraju zajmuje się ponad 300 firm, a ponad 70% dochodów tych firm jest uzyskiwanych z zagranicy. Co więcej, polski biznes ciągle jest na etapie „zapoznawania się z tą tematyką” i – zdaniem eksperta ­– przygląda się nowej technologii jako pewnej ciekawostce, zamiast ją wdrażać i czerpać z tego korzyści.

Z drugiej jednak strony Polska posiada pewne możliwości, co daje szansę na optymistyczne perspektywy. Skąd to wynika? Przede wszystkim z wielu różnych źródeł finansowania wspierających rozwój AI, jak np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) czy Polski Funduszu Rozwoju (PFR). W ciągu najbliższych 5-6 lat można spodziewać się 24-krotnego wzrostu nakładów na rozwiązania z tego obszaru. Pomimo, że na dzisiaj nie są to powalające wydatki, to kilka najbliższych lat przyniesie bardzo dużą dynamikę wzrostu.

image
Z oferty Sklepu Defence24 - zapraszamy!

Komentarze