Polityka i prawo

13 Forum Gospodarcze TIME „GOSPODARKA EU 2030”

Fot. Defnsjen/Wikipedia Commons/CC 4.0
Fot. Defnsjen/Wikipedia Commons/CC 4.0

Forum Gospodarcze TIME to największe wydarzenie sektora ICT w rejonie CEE. Jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w Europie. Stanowi miejsce ważnej debaty i konsultacji społecznych przedstawicieli Rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami. W tym roku otwieramy konsultacje dot. ram prawnych transformacji cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rozmiar rynku Unii Europejskiej daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych. Wspólne działanie pozwoli przyspieszyć przechodzenie od koncepcji do praktycznego wdrożenia zharmonizowanych rozwiązań.

Zgodnie z koncepcją nowej wizji gospodarczej UE, Komisja Europejska konsekwentnie przygotowuje i wdraża kompleksowy pakiet rozporządzeń, dyrektyw i decyzji, które zmienią priorytety polityki gospodarczej i reguły prowadzenia działalności gospodarczej. Realizowana jest polityka szybkiej podwójnej transformacji, tzn. transformacji cyfrowej i ekologicznej, której zakładanym skutkiem ma być szybszy wzrost skali działalności przedsiębiorstw cyfrowych UE. Pandemia COVID-19 zmieniła nasze dotychczasowe życie i wywołała ogólnoświatowy kryzys, ale potwierdziła również odporność przemysłu cyfrowego na tego typu ryzyka, co znajduje swój wyraz w przyspieszeniu cyfryzacji całości procesów biznesowych. Tematyka Forum została podzielona na cztery nurty tematyczne: infrastrukturalny, przemysłowy, finansowy oraz usługowy.

Tematy poruszone podczas 13 FG TIME:

 • KPO - polityka społeczna i edukacyjna
 • Ramy prawne gospodarki cyfrowej UE 2030
 • Polska Gospodarka Cyfrowa w Europie 2030
 • Regulacje i praktyka w realizacji cyfrowej wizji Europy 4.0
 • Kierunek regulacji europejskich vs. realia w Polsce
 • Jak finansować i budować sieci szerokopasmowe
 • KPO - wsparcie dla MŚP w ramach realizacji polityki integracji rynkowej i konkurencyjności
 • Kompatybilność transformacji przemysłu 4.0 i energetyki
 • Gospodarka Wodorowa - szanse i zagrożenia
 • Finansowanie odbudowy gospodarki po pandemii, w oparciu o budżet, środki unijne i prywatne
 • Przyszłość E-commerce
 • Implementacja Europejskiego Zielonego Ładu
 • Cyfrowe pieniądze - szansa, rewolucja, czy zagrożenie?
 • Przyszłość Cyfrowego Rynku Medialnego
 • Suwerenność cyfrowa i cyberbezpieczeństwo
 • Usługi  AI w gospodarce
 • Cyfryzacja ochrony zdrowia
 • Certyfikacja i regulacje w cyberbezpieczeństwie.

Zaproszeni goście: Wicepremier Jarosław Gowin, Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Jakub Boratyński –Head of Unit for Cybersecurity and Digital Privacy DG CNECT, Pēteris Zilgalvis - Head of Unit, Digital Innovation and Blockchain, DG CNECT Johen Friedrich – Open Forum Europe, Cecilia Bonefeld-Dahl – CEO Digital Europe, Frederic Pujol – IDATE Digiworld, Oliver Blank – Director European Affairs ZVEI. Pełna lista prelegentów dostępna na fgtime.pl

Organizatorzy FGTIME 2021 – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Izba Gospodarki Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Teraz Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Banków Polskich.

Informacja prasowa KIGEiT

Komentarze

  Czytaj także