Reklama

Polityka i prawo

Policja szkoli się z cyberbezpieczeństwa

Fot. Wikipedia / domena publiczna
Fot. Wikipedia / domena publiczna

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie ruszyła w poniedziałek Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa. Uczestnikami pierwszej edycji warsztatów są głównie osoby odpowiedzialne za teleinformatyczną ochronę tzw. infrastruktury krytycznej. 

Według organizatorów, szkolenia mają pogłębić wiedzę przedstawicieli operatorów infrastruktury krytycznej, odpowiedzialnych za teleinformatyczne bezpieczeństwo obiektów i instalacji, które pełnią kluczową rolę dla państwa. Mają również pomóc im wypracować praktyczne modele ochrony takich systemów i rozwiązania w zakresie współdziałania z administracją państwową, policją i innymi służbami zwalczającymi cyberprzestępczość i cyberterroryzm. 

Uczestniczący w inauguracji I Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa podsekretarz stanu w MSWiA Tomasz Zdzikot mówił, że to przedsięwzięcie wpisuje się w przyjętą przez rząd strategię cyberbezpieczeństwa. Jak podkreślał, szczególną rolę w budowaniu kadr i kompetencji ma odgrywać Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, która od 20 lat specjalizuje się w tej dziedzinie. 

Według Zdzikota, ze względu na to, że znaczna część infrastruktury krytycznej znajduje się w rękach prywatnych, ogromne znaczenie ma współpraca administracji państwowej ze wszystkimi podmiotami i instytucjami, które odpowiadają za jej utrzymanie i zabezpieczenia.

Dlatego też zaprosiliśmy państwa właśnie tu i właśnie ten temat podejmujemy jako pierwszy, bo uważamy, że jest to po prostu konieczne, a z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa - najbardziej istotne.

mówił do uczestników warsztatów Tomasz Zdzikot

Jak zapowiedział, Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa będzie miała kolejne edycje. Policyjna uczelnia ze Szczytna ma również uruchomić od października studia z informatyki na kierunku bezpieczeństwo. Planowane są też podyplomowe studia z zakresu zwalczania cyberzagrożeń w sektorze bankowym, a także związane z bezpieczeństwem dokumentów publicznych.

Czytaj też: Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa MSWiA. "Cyber Odyseja - wyzwania XXI wieku"

Minister cyfryzacji Anna Streżyńska powiedziała natomiast, że cieszy ją tak duże zróżnicowanie uczestników Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa. Jak mówiła, wierzy, że to początek współpracy, która obejmie osoby z bardzo różnych organizacji, jednostek administracji państwowej, przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych czy organizacji pozarządowych.

Zdaniem minister to niezbędne, żeby zachować zasady cyberbezpieczeństwa i skutecznie bronić się przed przestępcami, którzy - jak zauważyła - współdziałają ze sobą, by być jak najlepiej poinformowanymi co do możliwych sposobów prowadzenia swojej działalności.

Po naszej stronie też musi być stworzony mur współpracy, który łączy kompetencje i swoiste spojrzenia na cyberbezpieczeństwo, jakimi dysponuje każda z naszych organizacji.

podkreśliła Anna Streżyńska

W pierwszej edycji Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa uczestniczy ok. 40 osób, głównie pracowników pionów bezpieczeństwa spółek Skarbu Państwa działających w obszarach zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności oraz sieci teleinformatycznych. 

Zaplanowane na pięć dni zajęcia - pod hasłem "Cyber Odyseja - wyzwania XXI wieku" - mają formę wykładów i warsztatów. Prowadzą je polscy i zagraniczni eksperci rekrutujący się m.in. z organów ścigania, środowiska nauki i biznesu. Podczas warsztatów omówione zostaną przypadki zdiagnozowanych cyberataków i wypracowane rekomendacje służące zwiększeniu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa została zorganizowana przez WSPol w Szczytnie i MSWiA we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Cyfryzacji, Minister Obrony Narodowej i Prokurator Krajowy.

Infrastruktura krytyczna (IK) to rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty, urządzenia bądź instalacje) niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. Obejmuje systemy zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, zaopatrzenia w żywność, w wodę, a także systemy: łączności, sieci teleinformatycznych, finansowe, ochrony zdrowia, transportowe, ratownicze oraz produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych. PAP - mini

Komentarze