Reklama

Polityka i prawo

Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa MSWiA. "Cyber Odyseja - wyzwania XXI wieku"

Fot. MSWiA / Flickr / domena publiczna
Fot. MSWiA / Flickr / domena publiczna

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., organizuje i Letnią Szkołę Cyberbezpieczeństwa pod hasłem „Cyber Odyseja - wyzwania XXI wieku”.

Pierwsza edycja Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa skierowana jest w szczególności do operatorów infrastruktury krytycznej, na których spoczywa między innymi obowiązek ochrony przed zagrożeniami związanymi z aktami szeroko rozumianej cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa daje im możliwość pogłębienia wiedzy, zapoznania się z krajowymi i zagranicznymi rozwiązaniami, a także wymiany doświadczeń, będąc w rezultacie szansą na wypracowanie wzorców bezpieczeństwa do praktycznego wykorzystania w każdej organizacji.

Uczestnicy Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków związanych zarówno z zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej, jak i z pracą procesową oraz operacyjną organów ścigania. W ramach warsztatów przedstawione i omówione zostaną przypadki zdiagnozowanych cyberataków. Uzupełnieniem każdego z tematów będą wspólne ćwiczenia prowadzone przez eksperta z danej dziedziny.

Czytaj też: Bezpieczna wymiana danych dla armii. 12 chętnych

Program Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa realizowany będzie w formie wykładów i warsztatów naukowo-praktycznych odbywających się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach 10 - 14 lipca 2017 roku.

Patronat nad I Letnią Szkołą Cyberbezpieczeństwa objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Cyfryzacji, Minister Obrony Narodowej i Prokurator Krajowy.

Komentarze