Reklama

Armia i Służby

MON wprowadza odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą Centrum Operacji Cybernetycznych

odznaka MON / MON
odznaka MON / MON

MON wprowadza odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą Centrum Operacji Cybernetycznych (COC). Jeden egzemplarz odznaki przekazywany zostanie do Muzeum Wojska Polskiego. Odznaka pamiątkowa stanowi formę wyróżnienia żołnierzy oraz pracowników wojska, za nienaganną służbę i pracę oraz osób szczególnie zasłużonych dla COC.

Odznaka ma kształt tarczy barwy chabrowej ze srebrzystą obwolutą. Tarcza pokryta jest wchodzącymi w głąb ciągami cyfr: „1” i „0”, symbolizującymi przepływ informacji w kanale telekomunikacyjnym. Na tle cyfr umieszczony został wizerunek orła trzymającego w szponach kulę ziemską, otoczoną liniami symbolizującymi globalną sieć komputerową. Na górze tarczy umieszczone zostały złociste litery „CYBER”. Barwa chabrowa nawiązuje do barw wojsk łączności i radiotechnicznych, a symbole do wykonywanych zadań i charakteru jednostki. 


Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
 Komendantowi COC z tytułu objęcia stanowiska służbowego; 
żołnierzom, po co najmniej rocznej, nienagannej służbie w COC; 
pracownikom wojska, po przepracowaniu w COC, co najmniej dwóch lat; żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych w COC, co najmniej pięć lat i uczestniczących przynajmniej raz w ćwiczeniach
wojskowych oraz 
wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie
 zasłużonym dla COC. 


Odznakę nadaje Komendant COC na wniosek Komisji do Spraw Odznaki
 Pamiątkowej. Komendant COC powołuje 4-osobową Komisję, w składzie: przedstawiciel oficerów starszych; przedstawiciel oficerów młodszych; przedstawiciel podoficerów oraz przedstawiciel pracowników wojska.

Czytaj także: Kownacki: Bezpieczeństwo systemów MON jest zapewnione

Do zadań Komisji należy:
 przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania; przedkładanie wyżej wymienionych wniosków Komendantowi COC;
 przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Kloss

    A gdzie dialog techniczny?

Reklama