Reklama

Armia i Służby

Kownacki: Bezpieczeństwo systemów MON jest zapewnione

Fot. Defence24.pl.
Fot. Defence24.pl.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki w odpowiedzi na poselską interpelację przedstawił informację o zabezpieczeniach systemów informatycznych w MON.

Wiceminister w odpowiedzi na interpelację posła Adama Andruszkiewicza (Kukiz' 15) zaznaczył, że bezpieczeństwo systemów informatycznych jest zapewnione przez jednostki odpowiedzialne za telekomunikację i łączność w Wojsku Polskim. Systemy komunikacyjne MON są projektowane, implementowane i eksploatowane tak, aby zaspokajały potrzeby w tym zakresie oraz uwzględniały wymagania poufności, integralności oraz dostępności, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. 

Czytaj także: Ambitne plany Ministerstwa Cyfryzacji na rok 2017

Odnosząc się do kwestii zabezpieczenia systemów informatycznych Bartosz Kownacki stwierdził, że resort obrony narodowej dysponuje niejawnymi systemami teleinformatycznymi zapewniającymi bezpieczną wymianę informacji o klauzulach ZASTRZEŻONE/NATO RESTRICTED/EU RESTRICTED, POUFNE, NATO SECRET, EU SECRET o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które są odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie Informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

2. Decyzją Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 8),

3. Zatwierdzoną przez SKW dokumentacją bezpieczeństwa dla systemów informatycznych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, zawierającą szczególne wymagania bezpieczeństwa (SWB) i procedury bezpiecznej eksploatacji (PBE) systemu teleinformatycznego.

Ponadto MON ma przeszkolonych administratorów i użytkowników systemów teleinformatycznych.

Proces planowania zabezpieczeń dla systemów teleinformatycznych jest realizowany przez organizatorów systemów we współpracy z Narodowym Centrum Kryptologii (NCK). Systemy informatyczne eksploatowane w Ministerstwie Obrony Narodowej spełniają wymogi dotyczące zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w zależności od klauzuli informacji w nich przetwarzanych. Ponadto, jak odpowiada wiceminister, istniejące systemy informatyczne zapewniają limitowaną redundancję funkcjonalności, pozwalającą na zapewnienie niezawodności przetwarzanych informacji.

Bartosz Kownacki zaznaczył w odpowiedzi na interpelację posła Andruszkiewicza, że bezpieczeństwo komunikacyjne, którego dotyczyło pytanie, można rozumieć dwojako. Po pierwsze jako zabezpieczenie transportowe, które realizuje pułk samochodowy podległy Dowódcy Garnizonu Warszawa. Druga sprawa zaś, to bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne w stosunku do uprawnionych osób, a także zabezpiecza pobyt w jednostkach wojskowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i delegacji zagranicznych - podkreślił wiceminister. Natomiast w zakresie bezpieczeństwa telekomunikacyjnego organizują je i zapewniają jednostki odpowiedzialne za telekomunikację i łączność w Wojsku Polskim.

Reklama

Komentarze

    Reklama