Reklama

Polityka i prawo

Ministerstwo cyfryzacji liczy na poparcie komisarz Bieńkowskiej

Fot. domena publiczna / pixabay.com
Fot. domena publiczna / pixabay.com

W liście otwartym skierowanym do komisarzy Unii Europejskiej 14 państw UE wyraziło nadzieję na zbudowanie jednolitego europejskiego rynku cyfrowego. Inicjatywa wynika z niepokoju o to, jak zostanie rozwiązana kwestia konkurencyjności na tym rynku.

„Silniejszy i bardziej spójny jednolity rynek cyfrowy ma zasadnicze znaczenie dla pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy we wszystkich regionach Europy” – czytamy w liście.

Sygnatariuszami listu ze strony polskiej byli wicepremier Mateusz Morawiecki oraz minister cyfryzacji Anna Streżyńska.

Kraje, które podpisały list ws. jednolitego rynku cyfrowego to Polska, Wielka Brytania, Belgia, Dania, Finlandia, Estonia, Bułgaria, Czechy, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Słowenia oraz Szwecja. Koordynatorem wszelkich działań dotyczących pisania oraz wysyłania listu otwartego do komisarzy zajmujących się rynkiem cyfrowym jest Dania. List został podpisany w ramach przygotowań do posiedzeń Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii oraz Konkurencyjności, które odbędą się 26 maja 2016 r.

Przedstawiciele 14 państw Unii Europejskiej przedstawili wizję jednolitego rynku cyfrowego, której realizacja będzie możliwa poprzez:

- zbudowanie solidnych podstaw dla gospodarki cyfrowej,

- wzmocnienie innowacji i przedsiębiorczości cyfrowej,

- wzmocnienie zaangażowania na rzecz ułatwienia handlu on-line na rynku wewnętrznym.

Sygnatariusze listu mają nadzieje, że jednolity rynek cyfrowy będzie prawdziwie jednolity - tak aby każda firma mogła oferować swoje usługi na takich samych zasadach w każdym kraju Unii Europejskiej.

„Musimy zapewnić spójny i technologicznie neutralny system ochrony danych bez nakładających się sna iebie, zbędnych przepisów. Zachęcamy Komisję do dokonania ambitnego przeglądu dyrektywy o e-prywatności w celu uchylenia wszystkich tych przepisów, które już są nieaktualne, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi pomiędzy rozwojem cyfrowych produktów i usług oraz podstawowymi prawami podmiotów danych w całych ramach regulacyjnych.” Treść listu dostępna jest na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

List został wysłany do czterech komisarzy właściwych ds. cyfrowych, konkurencyjności i rynku wewnętrznego, tj. do Andrusa Ansipa, Jyrkiego Katainena, Günthera Oettingera oraz Elżbiety Bieńkowskiej.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Czytaj też: Europejskie ćwiczenia cyberbezpieczeństwa - Cyber Europe 2016

Komentarze