Reklama

Polityka i prawo

Minister Cyfryzacji podsumowuje półrocze i zapowiada zmiany w ePUAP

  • Model 3D instrumentu Tropomi, fot. Andrzej Hładij/Space24.pl

Minister cyfryzacji podsumowała dziś pół roku swojej pracy i zapowiedziała zadania na przyszłość. - Platforma ePUAP będzie silnikiem dla portalu OBYWATEL.GOV.PL, który wreszcie stanie się bramą do e- administracji - obiecuje Anna Streżyńska.

Minister Anna Streżyńska wraz z innymi szefami resortów podsumowała dziś swoje osiągnięcia z ostatniego pół roku. Tekst podsumowania pojawiła się na stronie ministerstwa.

Znajdziemy tam wątek platformy ePUAP, której ostatnie awarie uczyniły przedmiotem powszechnej krytyki. Co ciekawe, ePUAP ma stać się silnikiem dla portalu OBYWATEL.GOV.PL, który będzie jedną bramą do administracji. „Naprawie podlega także system Źródło, będący częścią rejestrów państwowych i służący obsłudze aktów stanu cywilnego, oraz CEPIK2, opóźniony o rok w stosunku do pierwotnej daty oddania do użytku. Oprócz systemów należących i prowadzonych obecnie przez Ministerstwo Cyfryzacji, działania naprawcze lub doradcze prowadzone są w wielu resortach i centralnych organach państwa, przykładowo podlega im eZdrowie czy ZUS” – czytamy w sprawozdaniu pani minister.

W przemówieniu nie zabrakło akcentów związanych z bezpieczeństwem sieci. Minister Streżyńska chwaliła się założeniami strategii cyberbezpieczeństwa. „Do tej pory zabezpieczenia w tym zakresie pozostawały niewystarczające, co było przedmiotem już dwu raportów Najwyższej Izby Kontroli” -  czytamy w sprawozdaniu.

Szefowa resortu tłumaczyła, że usprawniane są  rozwiązania koordynacyjne, organizacyjne i instytucjonalne mające zapewnić bezpieczeństwo danych w administracji i sektorach biznesu, szczególnie należących do infrastruktury krytycznej, jak finanse, energetyka czy transport. Trwają prace nad wytycznymi dla organów administracji państwowej w zakresie zabezpieczenia systemów infomatycznych administracji  (mają być gotowe w sierpniu) oraz ustawą o cyberbezpieczeństwie (grudzień).

Anna Streżyńska mówiła też o inicjatywie  cashless/paperless zmierzającej do zwiększenia obrotu bezgotówkowego w gospodarce. Chodzi o wypracowanie koncepcji katalogu e-usług publicznych oraz standardu dostarczania tych usług online. Niezbędne przy tej operacji są wysokie standardy bezpieczeństwa:  wypracowanie koncepcji tożsamości cyfrowej oraz usług zaufania.

Minister zapowiedziała, że nadzorowi będzie podlegała architektura informatyczna państwa i kontrakty na wykonanie zadań IT w obszarze administracji. Program nadzoru będzie skierowany do Rady Ministrów w czerwcu 2016.

 Czytaj też: Audytora bezpieczeństwa ePUAP wybierano "po taniości"

Poważna awaria ePUAP. Streżyńska - cała platforma do zaorania

Komentarze