Reklama

Strona główna

Kolejne inicjatywy NASK i Ministerstwa Cyfryzacji przeciwdziałania dezinformacji

Fot. pixel2013/Pixelbay
Fot. pixel2013/Pixelbay

Podczas briefingu prasowego poświęconego walce z dezinformacją w Internecie z udziałem ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego zaprezentowano nową wersję portalu bezpiecznewybory.pl. Nowa strona ma być bardziej interaktywna. Przedstawiono również raport NASKu zatytułowany: "Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo. Społeczeństwo. Polityka. Biznes".

Minister cyfryzacji Marek Zagórski powiedział, że nikogo nie trzeba przekonywać, że zagrożenia związane z manipulowaniem opinii publicznej w okresie przedwyborczym stanowi poważne wyzwanie dla państwa. Wszyscy pamiętamy ingerencję w wybory prezydenckie w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych. Minister Zagórski, podkreślił jednak, że z dezinformacją mamy do czynienia praktycznie cały czas. Dezinformacja i manipulacja to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnego Internetu – zaznaczył Minister.

Dwie najważniejsze rzeczy, które zdaniem Ministra są najważniejsze w walce z dezinformacją to cyberhigiena, czyli stosowanie przez użytkowników podstawowych elementów bezpieczeństwa o których powinien pamiętać każdy użytkownik oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii do walki ze zjawiskiem dezinformacji.

Nowa odsłona portalu bezpiecznewybory.pl pozwoli na wzmocnienie komunikacji z obywatelami, którzy dzięki nowej funkcji będą mogli zgłaszać napotkane nieprawdziwe wiadomości. Ponadto na stronie została umieszczona znaczna liczba materiałów edukacyjnych pozwalających na lepsze zorientowanie się w temacie.

Minister zwrócił również uwagę na konieczność podejmowania wspólnych działań oraz szereg inicjatyw, których zadaniem jest podnoszenie kompetencji osobistych. Zagórski przypomniał wyniki badań NASK, z którego wynikało że większość Polaków spotkała się ze zjawiskiem dezinformacji, ale zdecydowana większość nie potrafiła odpowiednio zareagować. Jak wynika z Raportu - podkreślił Minister - Polacy nie mają podstawowych kompetencji, żeby odróżnić fakty od opinii.

Kończąc swoją wypowiedź ostrzegał przez zagrożeniem ze strony nowoczesnych technologii, które jeszcze bardziej wspomogą szerzenie dezinformacji. Zagórski mówił w tym kontekście o technologii deepfake.

W dyskusji z dziennikarzami, minister poinformował, że w Polsce nie stwierdzono zmasowanych, zorganizowanych kampanii dezinformacyjnych takich jak np. w Niemczech. Dodał, że zdyskredytowanie danego kandydata nie jest wcale trudnym zadaniem i wystarczy jedna nieprawdziwa informacja.

Drugie wystąpienie podczas briefingu prasowego miał Krzysztof Silicki zastępca dyrektora NASK ds. innowacji i cyberbezpieczeństwa, który przybliżył główne tezy nowego raportu "Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo. Społeczeństwo. Polityka. Biznes".

Dyrektor Silicki podkreślił, że raport to kolejne działanie NASK w obszarze walki z dezinformacją i wzmacniania cyberbezpieczeństwa. Raport został przygotowany przy współpracy z innymi instytucjami i przedstawia, jak zjawisko dezinformacji wpływa na państwo, społeczeństwo, politykę i biznes.

Jednym z głównych wniosków raportu jest położenie większego nacisku na komunikację strategiczną za którą powinno odpowiadać państwo. Kiedy dezinformacja staję się zorganizowanym, wielowymiarowym zjawiskiem konieczne jest poinformowanie społeczeństwa – podkreślił Silicki.

Zastępca Dyrektora NASK podkreślił, że w Polsce istnieje szereg instytucji, które mają śledzić przypadki dezinformacji i przeciwdziałać temu zjawisku. Silicki podkreślił również działania mające na celu walkę z dezinformacje podejmowaną są od ponad 2 lat na forum Unii Europejskiej, a Polska jest podmiotem aktywnie uczestniczącym w tym pracach.

Dzisiejszy briefing prasowy zainaugurował Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa.

Komentarze