Reklama

Armia i Służby

Gierasimow: Zachód prowadzi wojnę informacyjną przeciwko Rosji

  • Fot. Wikipedia
    Fot. Wikipedia

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR, generał armii Walerij Gierasimow podczas VI Moskiewskiej Konferencji na temat Bezpieczeństwa Międzynarodowego, która odbyła się w dniach 26-27 kwietnia, wśród czynników, które wpływają obecnie na złą kondycję stanu bezpieczeństwa międzynarodowego wymienił rosnące zagrożenie w cyberprzestrzeni.

Zdaniem Gierasimowa Zachód obecnie na wzmożoną skalę prowadzi wojnę informacyjną przeciwko Rosji. Rosyjski Szef Sztabu Generalnego stwierdził, że pojawiające się za pośrednictwem zarówno europejskich, jak i amerykańskich środków masowego przekazu informacje, świadczą o tym, że niemal wszystkie negatywne zdarzenia, które dzieją się na świecie mają swoje źródło w działalności rosyjskich służb specjalnych lub powodowane są atakami rosyjskich hakerów. Zdaniem Gierasimowa cele globalnej kampanii dezinformacyjnej wymierzonej przeciwko FR są oczywiste: podważenie roli Rosji w walce z terroryzmem międzynarodowy i niszczenie jej autorytetu podczas zaangażowania w rozwiązywanie innych konfliktów międzynarodowych.

Szef Sztabu Generalnego Rosji oprócz podkreślenia wagi zjawiska wojny informacyjnej wymienił inne aktualne czynniki mające istotny wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, tj.: 1. pogorszenie stosunków Rosji i NATO, podkreślając, że osiągnęły one najniższy poziom od momentu zakończenia „zimnej wojny”; 2. rozwój systemu obrony przeciwrakietowej NATO w Europie, zaznaczając przy tym m.in., że jeśli system obrony antybalistycznej USA w Polsce zostanie wyposażony w pociski Tomahawk, to zagrożone będą wszystkie obiekty strategiczne europejskiej części Rosji; 3. trwające konflikty, szczególnie na płd.-wsch. Ukrainy, który można jedynie zakończyć w drodze politycznych porozumień, przy czym dodał, że kraje europejskie wspierają militarnie kijowski reżim, prowokując tym samym kontynuację tej wojny; 4. wzrost zagrożenia zjawiskami terroryzmu i radykalizmu, które stymulowane są przez rosnące zjawisko fali migracji z niestabilnych krajów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki do Europy.

Czytaj też: Kmdr por. Wiesław Goździewicz: NATO stawia na ofensywę w cyberprzestrzeni [Cyberdefence24.pl TV]

Rosyjski generał podczas konferencji w Moskwie negatywnie ocenił stan bezpieczeństwa na Zachodzie. Uważa on, że polityka międzynarodowa Europy stopniowo traci stabilizację. Obszar militarny staje się obecnie strefą podwyższonego napięcia i rosnących konfrontacji.

Gierasimow podkreślił, że europejski system bezpieczeństwa międzynarodowego nie jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się charakteru współczesnych stosunków międzynarodowych. Wrogość, nacisk i sankcje z pewnością nie sprzyjają utrzymaniu stabilizacji na tym polu. Rosja będzie zmuszona adekwatnie reagować na zagrożenia i przedsięwziąć odpowiednie środki do ich powstrzymywania. Generał zakłada optymistyczny scenariusz prowadzenia polityki międzynarodowej. Jego zdaniem Rosja i Zachód mogą dojść do porozumienia kształtując swój dialog na nowo i wzmacniając stopniowo wzajemne zaufanie, podczas gdy Europa w swojej polityce nie będzie narzucać Rosji warunków na jakich mają opierać się ich wzajemne stosunki.

Moskiewska Konferencja na temat Bezpieczeństwa Międzynarodowego od 2012 roku organizowana jest pod patronatem Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej.

Otylia Bieniek

Reklama

Komentarze

    Reklama