Reklama

Strona główna

Europol i Global Cyber Alliance podpisały memorandum o walce z cyberprzestępczością

Europol i Global Cyber ​​Alliance (GCA) podpisały pod koniec stycznia porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding - MoU), w którym mowa jest o wspólnym działaniu w celu zmniejszenia ryzyka cyberataków oraz poprawie bezpieczeństwa internetowego w całej Europie i poza nią. Ceremonia podpisania odbyła się w siedzibie Europolu w Hadze.

W ramach MoU, Europol i GCA będą walczyć z cyberprzestępczością poprzez wymianę informacji na temat trendów cyberprzestępczości oraz tworzyć wspólnie międzynarodowe projekty w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa. Aby osiągnąć zamierzone cele, obie organizacje będą wspólnie oferować zalecenia dotyczące praktyk, które pomóc mają organizacjom zabezpieczyć swoje sieci i domeny w ramach projektu odporności Internetu. Europol i GCA początkowo skupią się na poprawie przyjęcia zasad uwierzytelnienia e-maili (DMARC), które jest istotnym narzędziem umożliwiającym organizacjom zapobieganie przychodzeniu sfałszowanych wiadomości.

Dodatkowo, w ramach wspólnych wysiłków w walce z cyberprzestępczością, GCA zgodził się zarejestrować jako wspierającego partnera projektu No More Ransom (nigdy więcej dla okupu). Ze względu na ciągłe zainteresowanie ze strony sektora publicznego i prywatnego, rozszerzenie projektu No More Ransom ma zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach. Mówiąc o wspólnym projekcie Europolu i Global Cyber ​​Alliance, dyrektor Europolu Rob Wainwright powiedział, że cyberprzestępczość i bezpieczeństwo cybernetyczne to sprawy o ogromnym znaczeniu, a kluczowe narzędzia informatyczne muszą być stale rozwijane, aby powstrzymać cyberprzestępców. Jest to tym bardziej istotne, że inne obszary przestępczości, takie jak na przykład terroryzm i handel ludźmi, stają się coraz łatwiejsze do opanowania przez cyberprzestępców.

Czytaj także: Obcokrajowcy stracą ochronę prywatności w USA?

- Biorąc pod uwagę znaczenie cyberbezpieczeństwa dla obywateli i instytucji na całym świecie, dzisiejsza zapowiedź formalnego partnerstwa między Europolem a Global Cyber ​​Alliance (GCA) dobrze rokuje na przyszłość - powiedział prokurator okręgowy Manhattanu Cyrus R. Vance Jr. – Partnerstwo to jest dla GCA okazją do współpracy z europejskimi ekspertami zajmującymi się cyberatakami oraz okazją do wymiany doświadczeń między Europolem i GCA. W ramach swojej podstawowej misji w celu zmniejszenia liczby cyberataków na świecie, GCA niedawno ogłosił uruchomienie nowych, silnych narzędzi, mających na celu zwalczanie ataków typu phishing i innych zagrożeń cybernetycznych. Narzędzia te są bezpłatne i dostępne dla organizacji dowolnej wielkości i mam nadzieję, że dzięki tej współpracy inni będą zachęcani do opracowywania i wdrażania praktycznych zabezpieczeń przed złośliwą działalnością cybernetyczną.

- Organizacje i organy ścigania muszą brać przykład z naszego podejścia do problemu bezpieczeństwa cybernetycznego, poprzez dzielenie się wiedzą, metodologią, narzędziami i najlepszymi praktykami - powiedział Troels Oerting, prezes zarządu Global Cyber ​​Alliance i główny inspektor bezpieczeństwa Prezes Zarządu i Barclays Grupa Główny Inspektor bezpieczeństwa (CSO) Barclays Group. - Partnerstwo GCA z Europolem wzmocni naszą zdolność do współpracy we wszystkich sektorach i na całym świecie w celu wyeliminowania ryzyka systemowego dla naszego bezpieczeństwa cybernetycznego – dodał Troels Oerting.

Komentarze