Reklama

Strona główna

Enigma na MSPO: Bezpieczeństwo sieci internetowych i wsparcie zarządzania

Szyfrator ETA-MIL 100Z. Fot. M.Dura
Szyfrator ETA-MIL 100Z. Fot. M.Dura

Warszawska spółka Enigma Systemy Ochrony Informacji zaprezentowała na XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach m.in. nowoczesne urządzenia kryptograficzne służące do ochrony informacji niejawnych oraz system wspomagania zarządzania Avispon.

Reklama

Jednym z najważniejszych produktów prezentowanych na MSPO w Kielcach przez spółkę Enigma był szyfrator ETA-MIL 100Z, służący do ochrony informacji niejawnych do poziomu: Zastrzeżone, NATO Restricted i Restreint UE/EU Restricted. Jest to urządzenie, które zapewnia bezpieczną komunikację w sieciach internetowych pozwalając na zbudowanie bezpiecznych kanałów IP Sec, zabezpieczonych odpowiednimi algorytmami.

Dzięki temu istnieje możliwość przekazywania informacji klauzulowanych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnej, na przykład przesyłania danych, realizowania transmisji wideo, realizowania transmisji głosu oraz wykonywania usługi replikacji pomiędzy ośrodkami Data Center. Zaznaczyć jednak należy, że szyfrator CompCrypt ETA-MIL 100Z może pracować z dowolnym systemem informatycznym, także tym, który początkowo był zbudowany jako klasyczna sieć do przesyłania jawnych danych.

Nowe szyfratory pomagają w przypadku, gdyby któryś z użytkowników takiej sieci chciał zbudować bezpieczną infrastrukturę do przekazywania i odbierania informacji klauzulowanych. Dzięki szyfratorowi CompCrypt ETA-MIL 100Z można tworzyć bezpieczne tunele w ramach sieci VPN (Virtual Private Networks).

Szyfrator ma zapewnić nie tylko bezpieczne, ale również wygodne użytkowanie. Na płycie czołowej szyfratora znajduje się klawiatura cyfrowa pozwalająca użytkownikowi na zalogowanie się poprzez podanie odpowiedniego numeru PIN. Drugim zabezpieczeniem jest konieczność użycia karty mikroprocesorowej, którą trzeba umieścić w czytniku znajdującym się również na płycie czołowej urządzenia.

Nie jest to jedyny system tego rodzaju proponowany przez spółkę Enigma. Firma oferuje jeszcze szyfratory CompCrypt ETA-MIL 10P (mające certyfikat do ochrony informacji o klauzuli: Poufne, NATO Confidential i Confidentiel EU) oraz urządzenie CompCrypt Delta 1 (przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i użycia klucza prywatnego Urzędu Certyfikacji w infrastrukturze PKI).

Zupełnie odmiennym rozwiązaniem prezentowanym w Kielcach przez spółkę Enigma był system Avispon, wykorzystujący profesjonalne oprogramowanie do zarządzania zadaniami w sytuacji kryzysowej. System ten ma wspierać zespoły zapobiegające lub przeciwdziałające skutkom sytuacji kryzysowych w instytucjach zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Avispon został już sprawdzony w działaniu podczas szczytu NATO w Warszawie przez Żandarmerię Wojskową.

Jego zadaniem jest przede wszystkim zbieranie informacji ze wszystkich dostępnych źródeł (np. funkcjonariuszy działających w terenie, kamer monitoringu, dronów i systemów alarmowania), tworzenie jednolitego obrazu sytuacji w sali operacyjnej centrum kryzysowego i dostarczenie wszystkich niezbędnych danych dla osób odpowiedzialnych za kierowanie akcją lub przebywających w rejonie działań. Tacy funkcjonariusze mają w ten sposób możliwość wykonywania zadań z maksymalnie dostępną świadomością sytuacyjną, na przykład wiedząc o zagrożeniu wykrytym w systemie lub o rozmieszczeniu i dostępności sił i środków wsparcia.

Avispon jest przydatny nie tylko podczas aktywnych działań, ale może być również wykorzystany podczas ich planowania oraz podczas późniejszej analizy realizowanego zadania. Z Avisponem może współdziałać inny prezentowany w trakcie MSPO 2017 produkt – system analizy obrazów piXserve, dostarczony przez partnera Enigmy – piXlogic. Jest to zintegrowany system, pozwalający na identyfikowanie osób (twarzy) lub obiektów z wykorzystaniem m.in. dużych zbiorów nagrań wideo. Jedną z jego funkcji jest też rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów.

PiXserve może analizować zarówno dane dostarczane w czasie rzeczywistym (na przykład z systemu monitoringu miejskiego), jak i archiwalne. Ma również możliwość wyświetlania alertów w przypadku zidentyfikowania obiektów określonych przez użytkowników. Jest oparty o kilka komponentów (indeksujących dane, umożliwiających przeszukiwanie bazy danych, system alertów i bazę danych) które mogą być instalowane na jednym lub wielu serwerach fizycznych.

W przypadku integracji z systemem Avispon dane z systemu PiXserve, w tym między innymi informacje o poszukiwanym pojeździe bądź osobach zauważonych i rozpoznanych przez system monitoringu, mogą zostać w sposób zautomatyzowany przekazane zarówno do centrum kierowania działaniami, jak i do żołnierzy/funkcjonariuszy pracujących „w terenie”. Dzięki temu będą oni mogli szybko zlokalizować i zwalczać potencjalne zagrożenie, na przykład zatrzymując niebezpiecznych przestępców wkrótce po ich wykryciu przez monitoring.

Firma Enigma prezentowała w Kielcach również system analizy obrazów oraz produkty swojego nowego partnera biznesowego – Westek Technology Ltd.

Reklama

Komentarze