Reklama

Polityka i prawo

Czy NASK po przejęciu roli CERT Narodowego będzie musiał wycofać się z rentownego biznesu?

  • Fot. Digital Globe via Facebook

Ministerstwo Cyfryzacji jeszcze nie ujawniło, czy chciałoby, żeby NASK po przejęciu przez CERT Polska roli CERT Narodowego zaprzestał działalności komercyjnej, która w ub.r. przyniosła ponad 63 mln zł zysku netto. Wiadomo jednak, że na tym, aby władze RP przyjęły takie rozwiązanie, zależy zarządowi spółki Orange Polska, która jest własnością koncernu kontrolowanego kapitałowo przez rząd Republiki Francuskiej.

Zgodnie z założeniami rządowej "Strategii cyberbezpieczeństwa dla RP" CERT/CSIRT Narodowy ma być budowany na bazie CERT Polska, który działa w ramach NASK. Utworzenie CERT Narodowego ma nastąpić na podstawie umowy pomiędzy NASK a Ministerstwem Cyfryzacji. Obecnie NASK, który jest instytutem naukowo-badawczym nadzorowanym od niedawna przez ministra cyfryzacji, prowadzi też działalność komercyjną przez spółki zależne i ma monopol domenowy. Dzięki temu generuje spore przychody. Otwartym jest więc pytanie, czy gdyby NASK powierzono zadania związane z tworzeniem CERT-u Narodowego, oznaczać to będzie automatycznie odcięcie tej instytucji  od komercyjnej działalności.

Zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji Piotr Januszewicz podczas dyskusji w siedzibie spółki Orange Polska nie chciał jeszcze w tej sprawie składać ostatecznych deklaracji.

 - W tej sprawie będą robione jeszcze analizy. Mamy jednak świadomość, że zagwarantowanie odpowiednio wysokich uposażeń wysoko wyszkolonym pracownikom CERT Narodowego, może być problemem dla instytucji publicznej. Właśnie w  kontekście zapewnienia odpowiedniego finansowania tej instytucji trzeba rozpatrywać tę kwestię. Zależy nam bowiem na zatrzymaniu fachowców, a uposażenia mogą być tu problemem - oświadczył Piotr Januszewicz.

Z kolei wiceprezes Orange Polska Piotr Muszyński zgadza się, że CERT Narodowy - zgodnie z intencją autorów założeń do "Strategii cyberbezpieczeństwa dla RP" - może być budowany w oparciu o CERT Polska działający w ramach  NASK. Jego zdaniem musi to być jednak instytucja niekomercyjna, by nie istniały wątpliwości w kwestii przekazywania jej wrażliwych danych. 

Reklama

Komentarze

    Reklama