Reklama

Cyberbezpieczeństwo

NASK i Policja łączą siły w walce z cyberprzestępcami

Autor. Polska Policja/Twitter

Polska Policja podpisała porozumienie o współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Jego celem jest zacieśnienie relacji i współdziałanie w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

Reklama

Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się 26 maja br. w siedzibie Komendy Głównej Policji. Wzięli w niej udział przedstawiciele obu instytucji.

Reklama

Policję reprezentowali: gen. insp. Jarosław Szymczyk (Komendant Główny Policji), nadinsp. Paweł Dobrodziej (zastępca Komendanta Głównego Policji),  insp. Grzegorz Napiórkowski (dyrektor Biura Kryminalnego KGP), insp. Mariusz Lenczewski (dyrektor Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP) oraz kom. Marcin Bednarz (zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości).

Z kolei w skład delagacji NASK weszli: Wojciech Pawlak (dyrektor NASK), Krzysztof Silicki (zastępca dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji), Maciej Siciarek (dyrektor Pionu CSIRT) oraz Sebastian Kondraszuk (kierownik CERT Polska).

Reklama
Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Silicki, Wojciech Pawlak i gen. insp. Jarosław Szymczyk.
Autor. Grzegorz Utnik Gabinet KGP/Komenda Główna Policji

To drugie porozumienie zawarte między Policją a NASK-iem. Do pierwszego doszło 4 czerwca 2018 roku.

Czytaj też

Policja wyszła z inicjatywą

"Analizując dokonujące się zmiany oraz towarzyszący im wzrost liczby przestępstw popełnianych przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji zainicjowało podjęcie rozmów z NASK PIB, w celu poszerzenia zakresu oraz poprawy efektów współpracy" - wskazuje Polska Policja w komunikacie do sprawy.

Podjęte rozmowy, a także zaangażowanie obu stron zaowocowały wypracowaniem porozumienia o współpracy w przeciwdziałaniu przestępczości oraz wykrywaniu sprawców przestępstw, popełnianych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Czytaj też

Czego dotyczy porozumienie?

"Podpisane dziś porozumienie określa ramowy zakres współpracy, który obejmuje m.in. wymianę doświadczeń i pomysłów w tworzeniu oraz użytkowaniu technologii informatycznych, a także realizację projektów związanych z tworzeniem bądź adaptacją dedykowanego sprzętu lub oprogramowania" - zaznacza polska Policja.

Celem jest również wymiana informacji o ujawnionych sposobach działań cyberprzestępczych oraz ich upublicznianie. Wpisuje się to "w realizację jednego z zadań Policji, polegającego na inicjowaniu i organizowaniu działań ukierunkowanych na zapobieganie popełnianiu przestępstw".

Sposoby działania cyberprzestępców oraz wykorzystywane przez nich narzędzia ewoluują, co sprawia, że szybka i sprawna wymiana informacji o ich metodach odgrywa ważną rolę dla funkcjonariuszy. Wydajne kanały komunikacyjne mogą przyczynić się do podniesienia skuteczności czynności prewencyjnych Policji.

Co nowego?

"W porównaniu do dotychczas obowiązującego porozumienia z 4 czerwca 2018 roku, znacząco poszerzono przedmiot i zakres współpracy do którego dodano m.in. wykrywanie sprawców przestępstw, popełnianych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Dotychczasowe Porozumienie ukierunkowane było głównie na wymianę doświadczeń i pomysłów w zakresie tworzenia oraz użytkowania technologii informatycznych, co okazało się niewystarczające" - wyjaśnia Policja.

Czytaj też

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Komentarze