Reklama

Cyberbezpieczeństwo

Eksperci o dezinformacji w czasie wojny w Ukrainie

Autor. materiały prasowe/ Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa

W dniu 21 kwietnia 2022 roku w Auli Biblioteki Akademii Sztuki Wojennej odbyła się druga edycja międzynarodowej konferencji pod tytułem „Information – disinformation – cybersecurity”, organizowanej przez Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa.

Reklama

Przewodni temat  nawiązuje do zrealizowanego polsko-ukraińskiego projektu badawczego dotyczącego kwestii informacji i dezinformacji w środowisku cyberprzestrzeni, którego podsumowanie w pierwszym panelu przedstawiła kierownik projektu, prof. AszWoj Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz. Z uwagi na rosyjską inwazję koordynator ukraińskiego zespołu prof. Oksana Evsyukova z University of Educational Mangement na Ukrainie oraz ukraińscy członkowie projektu nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Konferencja zainicjowana w roku 2021, w tym roku współorganizowana była przez włoskie centrum badawcze, zajmujące się m.in. cyberterroryzmem, ITSTIME (Italian Team for Security, Terroristic Issues&Managing Emergencies) z Università Catolica del Sacro Cuore z Mediolanu.

Patronem honorowym wydarzenia był Demagog – organizacja fact-checkingowa.

W otwarciu konferencji uczestniczyli: pełnomocnik ds. Cybezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej dr Aneta Trojanowska, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda, rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej, gen. bryg. dr Robert Kosowski, dyrektor ITSTIME prof. Marco Lombardi z Università Catolica del Sacro Cuore z Mediolanu i dyrektor Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa AszWoj prof. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz.

Prelegenci podczas konferencji
Autor. Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa

Konferencja przebiegała w formie hybrydowej, co pozwoliło na bezpośrednią formę prezentacji i dyskusji, a z drugiej strony dało możliwość uczestniczenia gościom z odległych państw, jak np. Singapur. W konferencji ponad połowę gości stanowili przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych, m.in. z Europy i Azji.

W sześciu panelach tematycznych dokonano prezentacji bieżących obszarów naukowego zainteresowania badaczy, wśród których wiodące okazały się problemy wpływające na przewagę funkcji perswazyjnej w miejsce informacyjnej wśród nadawców środowiska międzynarodowego i w krajowych systemach bezpieczeństwa. Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego dotykają przestrzeni medialnej i politycznej, w oczywisty sposób sytuując cyberprzestrzeń raczej jako wymiar rywalizacji niż kooperacji państwowych i niepaństwowych aktorów stosunków międzynarodowych.

Problematykę bezpieczeństwa informacyjnego podejmowano w wielorakich podejściach metodologicznych, od prawnej, przez instytucjonalną, aż po systemową. Wielorakość podejść badawczych potwierdziła konieczność rozpatrywania bezpieczeństwa informacyjnego w wymiarze interdyscyplinarnym, co pozwala na obiecujące naukowo, poznawczo i praktycznie perspektywy przeciwdziałania i walki z zagrożeniami w sferze wymiany treści w globalnej infosferze. Przygotowana z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań technologicznych konferencja zebrała liczne grono panelistów, uczestników i obserwatorów on-line, w opinii których poziom organizacyjny i merytoryczny sytuuje wydarzenie w randze jednej z najważniejszych w regionie europejskim.

Serwis CyberDefence24.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Artykuł powstał we współpracy z Akademickim Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa.

Komentarze