Reklama

Cyberbezpieczeństwo

#CyberMagazyn: Czy powstanie polsko-fiński sojusz w cyberbezpieczeństwie?

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka odbył niedawno spotkanie z ambasadorami Finlandii Päivi Maarit Laine oraz Szwecji Andreasem von Beckerathem.
Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka odbył niedawno spotkanie z ambasadorami Finlandii Päivi Maarit Laine oraz Szwecji Andreasem von Beckerathem.
Autor. Ministerstwo Cyfryzacji/ oficjalne konto X

Polska i Finlandia w ostatnich latach zacieśniły współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, dążąc do stworzenia strategicznego sojuszu. Wobec rosnących zagrożeń cyfrowych oba kraje łączą siły, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata i wzmocnić swoją odporność na cyberataki.

W dobie cyfrowej transformacji, kiedy infrastruktura krytyczna, administracja publiczna, gospodarka i życie codzienne będą coraz bardziej uzależnione od technologii informacyjnych, cyberbezpieczeństwo stanie się priorytetem dla państw na całym świecie.

Polska i Finlandia, świadome narastających zagrożeń i wyzwań w tej dziedzinie mogą jeszcze bardziej zacieśnić współpracę, zmierzając w kierunku utworzenia strategicznego sojuszu w cyberbezpieczeństwie.

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka odbył niedawno spotkanie z ambasadorami Finlandii Päivi Maarit Laine, oraz Szwecji Andreasem von Beckerathem. Na spotkaniu omówiono wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak 5G i przyszłe 6G. Główne tematy rozmów dotyczyły technologicznych innowacji oraz rozwijania infrastruktury sieciowej, która jest niezbędna do efektywnego wdrażania tych zaawansowanych technologii.

Reklama

Finlandia i Szwecja, jako liderzy w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych są kluczowymi partnerami w tym procesie, co podkreśla znaczenie międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. Bezpieczeństwo danych użytkowników było jednym z priorytetowych tematów spotkania. Wzrastająca ilość danych przetwarzanych przez sieci 5G i przyszłe 6G wymaga wprowadzenia solidnych zabezpieczeń, by chronić prywatność użytkowników. Rozwój tych technologii niesie ze sobą ryzyko cyberataków, dlatego dyskutowano nad strategiami zabezpieczania sieci przed potencjalnymi zagrożeniami. Cyberochrona i zapewnienie integralności danych są kluczowe dla zaufania użytkowników do nowych technologii.

„Spotkanie z ambasadorami Szwecji i Finlandii dotyczyło nieoficjalnego dokumentu (tzw. „Non paper) opublikowanego przez te kraje pod hasłem: „Wzmocniona europejska globalna strategia na rzecz bezpieczeństwa i odporności w zakresie komunikacji mobilnej (5G/6G)”. Popieramy tezy sformułowane przez autorów dokumentu. Zgadzamy się co do wyartykułowanej potrzeby prac nad globalną strategią Unii Europejskiej w zakresie cyfryzacji, w tym w szczególności z potrzebą wzmacniania cyberbezpieczeństwa” – przekazał CyberDefence24.pl sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji Michał Gramatyka, pytany o szczegóły spotkania z ambasadorami krajów nordyckich.

Niezawodność sieci była kolejnym ważnym punktem rozmów. Zapewnienie ciągłości usług, zwłaszcza w kontekście krytycznej infrastruktury jest niezwykle istotne. Omówiono plany i procedury na wypadek awarii, aby minimalizować przestoje i szybko przywracać pełną funkcjonalność sieci. Wysoka niezawodność jest kluczowa dla utrzymania stabilnych i efektywnych usług telekomunikacyjnych. Spotkanie podkreśliło także potrzebę wspólnej europejskiej strategii w zakresie technologii telekomunikacyjnych. Międzynarodowa współpraca, harmonizacja regulacji i standardów są niezbędne do zbudowania odpornej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej. Wspólna strategia europejska ma na celu wzmocnienie pozycji Europy na arenie międzynarodowej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i niezawodność nowych technologii.

Czytaj też

Reklama

Współczesne zagrożenia cybernetyczne

Zagrożenia cybernetyczne będą przybierać różnorodne formy - od cyberataków sponsorowanych przez państwa, przez ataki ransomware - aż po kampanie dezinformacyjne. Ataki na systemy energetyczne, finansowe czy transportowe mogą prowadzić do poważnych zakłóceń funkcjonowania państw i firm, a także zagrażać bezpieczeństwu obywateli. Dlatego też współpraca międzynarodowa w zakresie cyberbezpieczeństwa będzie kluczowa dla skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Polska i Finlandia od lat współpracują w różnych dziedzinach, w tym w zakresie obronności i technologii. Oba kraje będą członkami Unii Europejskiej i NATO, co stworzy dodatkowe ramy dla zacieśniania współpracy. Wspólne projekty badawczo-rozwojowe, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz współpraca w ramach europejskich i NATO-wskich struktur będą podstawą do dalszego rozwijania partnerstwa.

Czytaj też

Reklama

Wspólne inicjatywy i projekty

W ramach zacieśniania współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, Polska i Finlandia planują uruchomienie szeregu inicjatyw i projektów. Kluczowe obszary współpracy obejmą np. regularne spotkania ekspertów, seminaria i warsztaty, które będą miały na celu dzielenie się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej i systemów informacyjnych.

Organizowanie wspólnych ćwiczeń z zakresu reagowania na incydenty cybernetyczne pozwoli na lepsze przygotowanie obu krajów do stawienia czoła rzeczywistym zagrożeniom. Wspólne projekty badawczo-rozwojowe w zakresie nowych technologii bezpieczeństwa cyfrowego mogą przynieść innowacyjne rozwiązania, które będą mogły być wdrożone zarówno w Polsce, jak i w Finlandii.

Programy edukacyjne i szkoleniowe dla specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa będą miały na celu podniesienie kompetencji kadr i zwiększenie świadomości na temat zagrożeń cyfrowych.

Utworzenie strategicznego sojuszu w cyberbezpieczeństwie między Polską a Finlandią będzie nie tylko odpowiedzią na bieżące zagrożenia, ale także inwestycją w przyszłość. Dzięki zacieśnieniu współpracy, oba kraje będą mogły zwiększyć swoją odporność na cyberataki, co przyczyni się do większego bezpieczeństwa w regionie i na świecie.

Czytaj też

Korzyści dla obu krajów

Współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa przyniesie korzyści zarówno Polsce, jak i Finlandii. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń, oba kraje będą mogły lepiej przygotować się na różnorodne scenariusze zagrożeń. Wspólne projekty badawczo-rozwojowe mogą prowadzić do powstania nowatorskich technologii, które zwiększą bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Ponadto, zacieśnienie współpracy w tej dziedzinie przyczyni się do wzmocnienia relacji politycznych i gospodarczych między obu krajami.

„Podzielamy stanowisko Szwecji i Finlandii wskazujące na wagę rozwiązań składających się na Toolbox 5G. Podczas spotkania wskazaliśmy, że procedowana obecnie z Polsce nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa będzie implementować do polskiego porządku prawnego zarówno dyrektywę NIS2 jak i rekomendacje związane z Toolbox 5G. Z dużym uznaniem przyjmujemy fakt, że propozycje Szwecji i Finlandii oparte są o zasadę neutralności technologicznej. W pełni przekonuje nas także prezentowana przez oba kraje filozofia „Team Europe” - kluczowa dla wzmacniania pozycji Unii Europejskiej w globalnym ekosystemie komunikacji elektronicznej” – stwierdził sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji Michał Gramatyka, pytany przez nas o perspektywy współpracy Polski z krajami nordyckimi.

Aby współpraca była skuteczna, konieczne będzie zdefiniowanie kluczowych wskaźników sukcesu. Należą do nich: skuteczność w wykrywaniu i neutralizowaniu zagrożeń; szybka reakcja na incydenty cybernetyczne i minimalizowanie ich skutków; innowacyjność technologiczna; rozwój nowych narzędzi i technologii, które zwiększą poziom bezpieczeństwa cyfrowego; aktywne uczestnictwo w inicjatywach UE i NATO w zakresie cyberbezpieczeństwa; podniesienie poziomu edukacji i świadomości; skuteczne programy szkoleniowe i kampanie informacyjne zwiększające świadomość na temat zagrożeń cyfrowych.

Czytaj też

Rola sektora prywatnego w zwiększaniu cyberbezpieczeństwa

Sektor prywatny odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa zarówno w Polsce, jak i Finlandii. Firmy technologiczne, startupy oraz korporacje z różnych branż są nie tylko celem cyberataków, ale również aktywnymi uczestnikami w tworzeniu rozwiązań i strategii, które mają na celu ochronę przed zagrożeniami cyfrowymi. W obu krajach sektor prywatny intensywnie współpracuje z rządami i instytucjami publicznymi, co prowadzi do synergii, z której korzystają wszystkie strony. Polska i Finlandia mogą pochwalić się dynamicznie rozwijającym się sektorem technologicznym.

Firmy takie jak Asseco Poland czy Comarch w Polsce oraz Nokia i F-Secure w Finlandii są liderami w swoich branżach i mają ogromny wpływ na rozwój cyberbezpieczeństwa. Innowacyjne technologie, opracowane przez te firmy, często stają się standardami stosowanymi na całym świecie.

Asseco Poland jest jednym z największych dostawców rozwiązań IT w Europie. Firma rozwija zaawansowane systemy zabezpieczeń dla różnych sektorów, w tym finansowego, telekomunikacyjnego i administracji publicznej. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy, Asseco jest w stanie oferować rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Z kolei fiński F-Secure jest globalnym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Firma oferuje szeroką gamę produktów i usług, od oprogramowania antywirusowego po zaawansowane rozwiązania do ochrony przed cyberatakami. F-Secure prowadzi również intensywne badania nad nowymi zagrożeniami i regularnie publikuje raporty na temat stanu bezpieczeństwa cyfrowego na świecie.

Startupy jako inkubatory innowacji

Zarówno w Polsce, jak i w Finlandii, dynamicznie rozwija się ekosystem startupów, które wnoszą nowatorskie pomysły i rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Startupy często działają elastyczniej niż duże korporacje, co pozwala im szybko reagować na zmieniające się zagrożenia i potrzeby rynku.

Cyberus Labs to polski startup specjalizujący się w rozwijaniu technologii bezpiecznej autoryzacji bez użycia haseł. Jego innowacyjne rozwiązania wykorzystują zaawansowane technologie kryptograficzne, co eliminuje wiele problemów związanych z tradycyjnymi metodami logowania.

Arctic Security to fiński startup, który oferuje narzędzia do monitorowania i analizowania zagrożeń cybernetycznych. Firma skupia się na dostarczaniu praktycznych informacji o zagrożeniach, co pozwala organizacjom na szybkie reagowanie na incydenty i minimalizowanie ryzyka.

Współpraca z rządem i instytucjami publicznymi

Firmy technologiczne i startupy w obu krajach ściśle współpracują z rządami i instytucjami publicznymi. W Polsce jednym z przykładów jest współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji, które koordynuje działania związane z cyberbezpieczeństwem na poziomie krajowym.

W Finlandii, Narodowa Agencja Cyberbezpieczeństwa (Traficom) odgrywa podobną rolę, współpracując z sektorem prywatnym w celu wzmocnienia odporności na zagrożenia cyfrowe.

W obu krajach funkcjonują programy partnerskie, które umożliwiają firmom prywatnym dzielenie się wiedzą i zasobami z instytucjami publicznymi.

Sektor prywatny w Polsce i Finlandii odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa. Firmy technologiczne i startupy nie tylko opracowują innowacyjne rozwiązania, ale także aktywnie współpracują z rządami i instytucjami publicznymi. Dzięki tej synergii, oba kraje są w stanie lepiej chronić swoją infrastrukturę krytyczną oraz zwiększać świadomość na temat zagrożeń cybernetycznych w społeczeństwie.

Współpraca sektora prywatnego z publicznym oraz dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii będą kluczowe dla dalszego wzmacniania bezpieczeństwa cyfrowego w Polsce i Finlandii.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na:*[email protected].*

Reklama

Komentarze

    Reklama