Reklama

Armia i Służby

Bułgaria organizuje wojskowe centrum reagowania na cyberincydenty

Bułgarskie ministerstwo obrony narodowej przy wsparciu USEUCOM powoła do życia wojskowe centrum reagowania na cyberincydenty - poinformowały władze w Sofii po zakończeniu rozmów dwustronnych z udziałem ministra spraw zagranicznych Daniela Mitova i zastępcy sekretarza obrony USA Anthony’ego Blinkena. 

Powstanie wojskowego centrum reagowania na cyberincydenty (Military Cyber Incident Response Center/MCIRT) w Sofii będzie jednym z efektów dwudniowych rozmów bilateralnych, które odbyły się w stolicy Bułgarii z udziałem szefa bułgarskiej dyplomacji Daniela Mitova i zastępcy sekretarza stanu USA Anthony'ego Blinkena. Wsparcia w organizacji bułgarskiego MCIRT ma udzielić  Dowództwo Europejskie (Sił Zbrojnych - przyp. red.) Stanów Zjednoczonych (United States European Command/USEUCOM). 

Rozmowy na temat organizacji wojskowego centrum reagowania na cyberincydenty toczyły się w ramach grupy roboczej ds. bezpieczeństwa i obronności, która była jednym z pięciu gremiów wysokiego szczebla pracujących nad pogłębieniem i wzmocnieniem strategicznego partnerstwa obu krajów w kluczowych obszarach. Do obszarów tych - jak poinformowała na swej stronie ambasada USA w Sofii - oprócz bezpieczeństwa i obronności zaliczono współpracę w zwalczaniu terroryzmu, wzmocnienie praworządności, bezpieczeństwo energetyczne oraz edukację i rozwój bezpośrednich kontaktów między obywatelami obu państw.

Grupa ds. bezpieczeństwa i obronności - jak poinformowała agencja informacyjna "Novinite" - w nadchodzących miesiącach będzie koordynować dodatkowe szkolenia z zakresu zarządzania projektami oferując też opcje zamówień w ramach dalszej modernizacji (sił zbrojnych i organów bezpieczeństwa - przyp. red.).

Do jej zadań należeć będzie zapewnienie szkolenia i finansowania dla MCIRT w Sofii.

W ocenie amerykańskich dyplomatów współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa jest podstawą partnerstwa Waszyngtonu i Sofii, a grupa robocza ds. bezpieczeństwa i obronności stała się kluczowym mechanizmem koordynacji wspólnych działań i dążenia do celów, które przyświecają obu państwom.

Komentarze