Reklama

Polityka i prawo

Bułgaria aktualizuje swoją strategię cyberbezpieczeństwa

Rząd Bułgarii przyjął nową strategię cyberbezpieczeństwa przygotowaną przez Narodowe Centrum Koordynacji Cyberbezpieczeństwa (NCSC) o nazwie „National Cyber Security Strategy Cyber Resilient Bulgaria 2020”. Projekt zakłada zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa na terenie kraju oraz przyjęcie odpowiedniej strategii, jako jeden z ostatnich krajów na terenie Europy.

George Sharkov, doradca ministra obrony Bułgarii, w rozmowie z portalem ScmagazineUK.com podkreślił, że jego kraj jako jeden z ostatnich wprowadza w życie odpowiednią strategie cyberbezpieczeństwa dla całej administracji i sektora prywatnego. Możliwość opracowania strategii miała być możliwa dzięki ponownemu uruchomieniu NCSC, które działało od 2009. Do tego czasu, przez 5 lat wykazywało minimalną aktywność. W 2014 zostało powtórnie aktywowane i przedłużono jego działalność, przynajmniej do 2020 roku.

– Moją misją było wprowadzenie kompletnej strategii cyberbezpieczeństwa w życie, jednocześnie jesteśmy jednym z ostatnich krajów, które w ramach Europy oraz NATO nie posiadały takiej strategii. Nasz wersja dokumentu różni się jednak w pewnych elementach od innych obecnie przyjętych zapisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. W samych zapisach rozpoznajemy współprace na poziomie krajowym, jak również na szczeblu międzynarodowym jako główny składnik strategii. Nie zabrakło także elementów dotyczących działań operacyjnych oraz strategicznych w samej cyberprzestrzeni zarówno dotyczących technicznych zagadnień jak i samej platformy do współpracy – powiedział doradca ministra Sharkova w rozmowie dla ScmagazineUK.com.

W samym raporcie możemy przeczytać, że Bułgaria podobnie jak to uczyniło NATO podczas ostatniego szczytu w Warszawie, uznaję cyberprzestrzeń za kolejny obszar prowadzenia działań wojskowych. Jednak sam nacisk w przypadku bułgarskiej doktryny dotyczyć ma bardziej aspektów gospodarczych oraz administracji i obywateli krajowej. Jak czytamy w projekcie przewidziano zarówno edukację firm oraz obywateli z zakresu cyberbezpieczeństwa jak i podkreślono znacznie nowej przestrzeni dla ogólnego bezpieczeństwa państwa. Ważne także, że w samym dokumencie znalazły się zapisy dotyczące takich ważnych elementów jak infrastruktura krytyczna czy jasne określenie cyberbezpieczeństwa jak wspólnego dobra, które musi być chronione w równym stopniu przez wszystkich obywateli. Jak dobrze wiemy globalna sieć narażona jest na ataki każdego dnia, jeżeli więc uda się wprowadzić skuteczne metody edukacji obywateli poprawiające bezpieczeństwo w jednym kraju to może to wpłynąć znacznie także na poprawę tych kwestii w innych krajach.

Jak czytamy w „National Cyber Security Strategy Cyber Resilient Bulgaria 2020”, w dokumencie nie tylko podkreślono kwestie wymiany informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w przestrzeni sieciowej, ale także zauważono oba aspekty zagrożeń. Chodzi o zagrożenie wewnętrzne oraz zewnętrzne, odpowiednio ludzkimi słabościami oraz nieznanymi niewiadomi.

Dokument także podkreśla znaczenie wprowadzenia nowych ram prawnych poprawiając ogólne bezpieczeństwo oraz higienę pracy z urządzeniami podłączonymi do sieci. Według autorów właśnie taka świadomość oraz odpowiednie nawyki są cechami dojrzałego społeczeństwa informacyjnego.

Czytaj też: NATO przeznaczy 70 milionów dolarów na nowe środki cyberbezpieczeństwa

Komentarze