Reklama

Biznes i Finanse

Dofinansowanie na zakup telewizora lub dekodera. Poczta Polska rozpoczyna obsługę wniosków

Fot. Glenn Carstens-Peters/ Unsplash

Od 21 marca br. Poczta Polska rozpoczęła kompleksową obsługę wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup odbiornika cyfrowego, umożliwiającego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie częstotliwości DVB-T2. Wnioski o świadczenie w wysokości 100 zł będą przyjmowane przez 9 miesięcy, do 31 grudnia br.

Już za tydzień, 28 marca br. rozpocznie się zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, wynikająca z konieczności dostosowania częstotliwości wykorzystywanej obecnie przez telewizję naziemną na potrzeby globalnego rozwoju internetu w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Standard DVB-T2/HEVC umożliwi bezpłatny odbiór większej ilości programów telewizyjnych w lepszej jakości. W przypadku osób, które posiadają odbiornik telewizyjny bez opcji odbioru otwartej telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2/HEVC, dla zachowania ciągłości odbioru, konieczna będzie jego wymiana lub zakup dekodera. Wymiana nie jest konieczna w przypadku abonentów korzystających z płatnych platform do odbioru telewizji kablowej, satelitarnej lub IPTV.

100 zł na dekoder lub dofinansowanie na telewizor

Ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z dnia 24 lutego 2022 r. przewiduje możliwość wnioskowania o dofinansowanie zakupu telewizora albo dekodera, dzięki któremu możliwy będzie odbiór telewizji cyfrowej nadawanej w nowym standardzie częstotliwości. Jednorazowe wsparcie w wysokości 100 zł mogą uzyskać gospodarstwa domowe znajdujące się w sytuacji materialnej uniemożliwiającej samodzielne poniesienie kosztów nabycia nowego odbiornika cyfrowego. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie jednej osobie pełnoletniej w ramach jednego gospodarstwa domowego.

Czytaj też

Wnioski o dofinansowanie można składać od 21 marca 2022 roku do końca br. m.in. w placówkach pocztowych i ich filiach na terenie całego kraju. Można je także składać poprzez elektroniczny formularz, dostępny na platformie gov.pl. Zgodnie ze wskazaną ustawą, w imieniu osób uprawnionych, wniosek mogą składać także pełnomocnicy. "Poczta Polska jest gotowa na realizację zapisów Ustawy dotyczących spółki. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie dostępu do otwartej, naziemnej telewizji cyfrowej. Nasi pracownicy służą pomocą w zakresie obsługi wniosków oraz wsparciem informacyjnym" – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Wniosek w Poczcie Polskiej można złożyć w prosty sposób. Krok, po kroku procedura przedstawia się następująco:

  • osoba uprawniona/lub pełnomocnik zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie pracownikowi Poczty dokumentu zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, numer PESEL i zdjęcie;
  • pracownik Poczty Polskiej przyjmujący wniosek na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wprowadza do formularza elektronicznego dane wnioskującego.
  • Uwaga: w trakcie składania wniosku wymagane jest podanie przez wnioskującego numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod autoryzacyjny niezbędny przy odbiorze odbiornika cyfrowego; wypełniony i wydrukowany wniosek zostaje przekazany osobie wnioskującej do własnoręcznego podpisu.
  • Po złożeniu podpisu na wniosku, generowany jest kod świadczenia – dofinansowania zakupu telewizora albo dekodera, który przekazywany jest osobie wnioskującej w postaci wydruku.
  • Osoby, które przy rejestracji wniosku podadzą adres mailowy, dodatkowo kod świadczenia otrzymają na podany adres mailowy.

Podstawę do uzyskania dofinansowania stanowi kod świadczenia. Osoba korzystająca z dofinansowania zobowiązana jest przedłożyć go w sklepie. Kod świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego wygasa 31 grudnia 2022 r. Lista sklepów, w których można kupić odbiornik cyfrowy z dofinansowaniem jest dostępna na stronie gov(.)pl/web/dvbt2/lista-sklepow.

/Na podst. informacji prasowej

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Komentarze