Reklama

Social media

Pułkownik Żuchowski: Polskie środowisko informacyjne jest pełne zagranicznych aktorów [Security Case Study 2018]

Fot. Andrzej Kozłowski/Cyberdefence24.pl
Fot. Andrzej Kozłowski/Cyberdefence24.pl

Operacje informacyjne w Polsce polegają na docieraniu do decydentów, uderzaniu w proces decyzyjny, korumpowaniu establishmentu politycznego, budowaniu alternatywnych grup społecznych, niszczeniu więzi społecznych oraz podważaniu autorytetu władz - powiedział pułkownik Remigiusz Żuchowski podczas prelekcji zatytułowanej  „Suwerenność krajowego środowiska informacyjnego”.

Swoją prelekcję rozpoczął od przytoczenia pojęcia suwerenności. Suwerenność to supremacja państwa ujmowanego abstrakcyjnie, ludu lub innego piastuna tej władzy (np. monarchy) nad wszelkimi normami prawa wewnętrznego oraz pełna swoboda prowadzenia przez państwo polityki zagranicznej; faktyczna, a postulatywnie także prawna możność podejmowania przez podmiot sprawujący suwerenność decyzji politycznej, od której nie ma prawnej możliwości odwołania się do wyższej instancji.

Suwerenność przejawia się w możliwości wyboru systemu politycznego, społecznego, ekonomicznego i prawnego i zdolności do prowadzenia polityki zewnętrznej. To również suwerenność przestrzeni lądowej, powietrznej, morskiej, kosmicznej i cybernetycznej. Obywatele w suwerennym państwie maja możliwość wybory pomiędzy dobrem a złem oraz pomiędzy rzeczami abstrakcyjnymi i fizycznymi.

Pułkownik Żuchowski w dalszej części swojej prezentacji przedstawił znaczenie środowiska informacyjnego. Jest to przestrzeń fizyczna (infrastruktura, człowiek, organizacja i jej struktura, elementy cyberprzestrzeni, media tradycyjne i ich infrastruktura, ale również skutki działania i zachowania). Środowisko informacyjne to również przestrzeń wirtualna, cyberprzestrzeń (software, hardware, informacja, awatar i człowiek) oraz przestrzeń kognitywna (doświadczenie, poznanie, impulsy, pobudzanie, emocje). Środowisko informacyjne to również przestrzeń wolitatywna (chęć działania, przekonanie, wybory, decyzje także podatność na argumenty, manipulacja, perswazja, kłamstwo jako fake – w tekście, na zdjęciu, audio, video, zrozumienie, interpretacja, emocje wykonawcze).

W dalszej części prezentacji zostały przedstawione wrogie operacje informacyjne w Polsce. Skierowane są na oddziaływanie na wolę (motywację, paradygmaty, zasady, podstawy funkcjonowania), oddziaływanie na zrozumienie sytuacji (podatność na perswazję, manipulację, fake, deepfake, odziaływanie na systemy/bazy danych/software/hardware oraz fizyczne niszczenie infrastruktury. Operacje informacyjne w Polsce polegają również na docieraniu do decydentów, uderzaniu w proces decyzyjny, korumpowaniu establishmentu politycznego, budowaniu alternatywnych grup społecznych, niszczeniu więzi społecznych oraz podważaniu autorytetu władz.

Żuchowski przypomniał również o szczególnych obowiązkach dziennikarzy. Przytoczył ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Art. 6.1. mówi, że prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk, a artykuł 10.1, że zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. Jego zdaniem nie jest to przestrzegane i często media świadomie lub nie przenoszą narracje do rosyjską. Pułkownik zwrócił również uwagę na wypełnienie polskiej przestrzeni informacyjnej zagranicznymi mediami, głównie niemieckimi i szwajcarskimi.

Pułkownik wyjaśnił również tzw. zasadę długotrwałego przekazu. Pierwszem etapem jest zakłócenie stanu stabilności paradygmatycznej. Później następuje polaryzacja społeczeństwa. Kolejnym etapem jest odwrócenie znaczenia „interesu państwa”. Przedostatni etap to wpływ na procesy demokratyczne państwa, a ostatnim jest jego samobójstwo.

Zdaniem pułkownika Żuchowskiego kiedy nie ma mamy możliwości analizy informacji obrona przed dezinformacją jest bardzo trudna. W jego opinii bardzo ważna jest wiara, tożsamość narodowa, zrozumienie, ofiarowanie siebie innym, zdolność do poświecenia, wiarygodność i wytrwałość.

Reklama

Komentarze

    Reklama