Reklama

Social media

Grupa Wyszehradzka chce rozwijać cyberbezpieczeństwo

Fot. Richard Patterson/Flickr/Domena publiczna
Fot. Richard Patterson/Flickr/Domena publiczna

„Chcemy zbudować w regionie pomost łączący administracją publiczną i biznes, by rozwijać tu własne produkty oraz usługi sektora cybersec” – mówił Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska, podkreślając znaczenie współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa w Grupie Wyszehradzkiej.

W dniach 1-3 września odbyła się w Krynicy-Zdrój konferencja dotycząca cyberbezpieczeństwa CYBERSEC CEE Regions&Cities 2021, w której wzięli udział przedstawicieli Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier z tego sektora.

Nie od dziś wiadomo, że zagrożenia wymierzone w branżę cyfrową stale rosną. Liczba cyberataków w czasie pandemii wzrosła o około 60 proc. Aby temu przeciwdziałać, należy podjąć zintegrowana działania w całym regionie.

„Nasze gospodarki mierzą się z podobnymi wyzwaniami, a jednym z nich jest bez wątpienia niski poziom cyberbezpieczeństwa. Nie wypadamy w tej kwestii dobrze na tle partnerów, choćby z Azji czy Ameryki.  Musimy wzmocnić naszą cyfrową ochronę” – zauważył Gabor Matrai z ICT Association of Hungary (IVSZ).

Związek Cyfrowa Polska w 2019 roku wyszedł z inicjatywą projektu Grupy Digital V4, dzięki której będzie możliwe kontynuowanie prac nad cyberbezpieczeństwem w krajach wyszehradzkich. 

„Jestem pewien, że ze względu na powszechny charakter cyfryzacji, ścisła współpraca nad rozwojem branży cybersecurity, będzie miała istotny wkład w kształtowanie silnego, bezpiecznego i konkurencyjnego regionu” – podkreślał prezes Związku Cyfrowa Polska, Michał Kanownik.

Edukacja i wsparcie firm

Grupa Digital V4 za priorytety uznaje edukację oraz wzmocnienie rozwoju innowacyjnych firm z sektora cyberbezpieczeństwa.

„Stopień wiedzy i świadomości przedsiębiorców, obywateli i administracji publicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej na temat cyberzagrożeń oraz zwalczania ich jest wciaż niezadowalający. Rozwój cyfrowej, bezpiecznej gospodarki nie będzie możliwy bez upowszechnienia niezbędnych kompetencji i zdolności. Wykorzystajmy zatem środki finansowe, choćby z Krajowych Planów Odbudowy, aby poprawić tę sytuację” – powiedział Mário Lelovský, pierwszy wiceprezes IT Association of Slovakia (ITAS).

„Firmy z rynku cybersec działające w krajach V4 powinny ściślej współpracować ze sobą. Powracający pomysł zbudowania regionalnej platformy dla przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej, może sprawdzić się również w kontekście zbliżania do siebie tego sektora w Grupie Wyszehradzkiej” – dodał Michał Kanownik.

Współpracę w tym zakresie zaproponowała wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Agnieszka Sygitowicz, która widzi wzrost zainteresowania usługami cybersec w branży przemysłowej.

„W ramach Grupy Wyszehradzkiej wykorzystajmy wspólnie nasze mocne strony. W regionie V4 dostrzegam potencjał na zbudowanie, np. silnej branży skupionej wokół algorytmów kryptograficznych” – podkreślał Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM podczas konferencji w Krynicy-Zdrój. 

Na podst. informacji prasowej


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

 

Komentarze