Reklama

Armia i Służby

Zmiany w MON. Dotyczą cyberbezpieczeństwa

szef mon Mariusz Błaszczak
Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL)/Twitter

Na podstawie decyzji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w ramach resortu wprowadzono zmiany dotyczące cyberbezpieczeństwa. Powołano nowego pełnomocnika, a także dokonano roszad w hierarchii jednego z zespołów. 

Na podstawie decyzji szefa MON Mariusza Błaszczaka na stanowisko Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni powołano Michała Wiśniewskiego podsekretarza stanu w MON.

Czytaj też

Kim jest nowy pełnomocnik?

Według informacji MON, Michał Wiśniewski jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, IESE Business School University of Navarra oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Warszawskim. 

Doświadczenie nabywał w firmach prywatnych (działając w branży informatycznej) oraz administracji publicznej. Był zaangażowany w pracę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. 

Warto także odnotować, że Michał Wiśniewski od 7 lutego do 6 maja 2022 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Następnie został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w resorcie obrony.

Przypomnijmy, że wcześniej funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni pełnili: Tomasz Zdzikot (jako pierwszy od 2019 r.), gen. bryg. Maciej Materka oraz Aneta Trojanowska (ostatnio). Zatem historia zatoczyła krąg i Pełnomocnikiem ponownie zostaje wiceminister obrony narodowej.

Czytaj też

Roczny raport dla ministra

To jednak nie koniec zmian, jakie wprowadzono na podstawie decyzji ministra Błaszczaka z dnia 22 czerwca br. 

Jednym z obowiązków Pełnomocnika jest przygotowywanie dla szefa MON rocznego raportu o stanie cyberbezpieczeństwa w resorcie. Dokument ma być opracowany do dnia 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego. 

Decyzja szefa MON zmienia katalog podmiotów zaangażowanych w tworzenie raportu. Od teraz są to:

 • Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
 • Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych – Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych 
 • Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (zastępuje Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii)

Funkcja reprezentacyjna

Kolejnym zadaniem Pełnomocnika jest reprezentowanie resortu obrony narodowej w pracach kierowniczych gremiów (komitetów, zespołów, grup) Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz Ministra Obrony Narodowej w pracach Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa przy Radzie Ministrów.

Czytaj też

Przetasowania w zespole pełnomocnika

Ponadto, decyzja określa zmiany w składzie osobowym Zespołu podległego Pełnomocnikowi. Zadaniem zespołu jest m.in. wspieranie Pełnomocnika w pracy, zagwarantowanie wymiany informacji w ramach resortu oborny narodowej czy też przedstawianie Pełnomocnikowi propozycji działań w obszarze krajowych i międzynarodowych inicjatyw na rzecz cyberbezpieczeństwa. 

Na czele Zespołu stoi Pełnomocnik czyli w tym przypadku wiceminister. Następnie – na podstawie decyzji szefa resortu obrony – od teraz w hierarchii znajduje się I Zastępca Przewodniczącego, którym ma być szef CSIRT MON oraz II Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa. Dalej mamy Sekretarza (tj. przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego) oraz poszczególnych członków. Jakich? 

Decyzja ministra ściśle to reguluje. Mowa tu bowiem wprost o:

 • Szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 • Szefie Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Szefie Służby Wywiadu Wojskowego,
 • Dyrektorze Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej,
 • Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej,
 • Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni,
 • Dyrektorze Departamentu Kadr,
 • Dyrektorze Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Dyrektorze Departamentu Prawnego,
 • Dyrektorze Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,
 • Dyrektorze Departamentu Szkolnictwa Wojskowego,
 • Dyrektorze Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia,
 • Dyrektorze Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych,
 • Pełnomocniku Ministra Obrony Narodowej do spraw rozwoju zintegrowanego systemu łączności i informatyki.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze