Reklama

Armia i Służby

US Army: Informacja kluczową "bronią" na przyszłym polu bitwy

Fot. The U.S. Army/flickr
Fot. The U.S. Army/flickr

W dokumencie „The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028” przedstawiono przewidywania dotyczące operacji prowadzonych przez siły lądowe Stanów Zjednoczonych do 2028 roku. Podkreślono znaczenie ewolucji broni w XXI wieku, a główny nacisk położono na  odstraszanie Chin i Rosji na wielu płaszczyznach, w tym także cyberprzestrzeni. Środowisko wirtualne zostało określone jako jedna z najważniejszych przestrzeni prowadzenia operacji.

Zaprezentowana w dokumencie koncepcja dotycząca amerykańskiej armii w zakresie operacji wielowymiarowych prezentuje konkretne rozwiązania dla problemów, jakie pojawiają się na współczesnym polu walki. Treść aktu odnosi się przede wszystkim do Chin oraz Rosji ze wskazaniem, że również inne kraje mogą stanowić zagrożenie.

Strategiczni konkurenci USA, jak Pekin czy Moskwa, łączą ze sobą określone rozwiązania technologiczne, co sprawia, że tworzą  innowacyjne możliwości walki ze Stanami Zjednoczonymi we wszystkich wymiarach, w tym przestrzeni komicznej i cyberprzestrzeni.

Jak stwierdzono w dokumencie, przeciwnicy Stanów Zjednoczonych starają się zdobyć strategiczne cele bez konieczności uciekania się do konwencjonalnych operacji wojskowych mpoprzez wykorzystanie działań w innych domenach. W tym zakresie kluczowa staje się cyberprzestrzeń, dzięki której przeciwnicy starają się wpłynąć na spójność połączonych działań US Army z siłami sojuszniczymi.

Uzupełnienie zdolności konwencjonalnych (tj. lądowych, morskich, powietrznych) operacjami w  cyberprzestrzeni są kluczowe z punktu widzenia budowy odporności na działania wroga i skutecznej odpowiedzi. Wirtualne pole operacji sprawia, iż państwa muszą wykorzystać najnowsze narzędzia działania w celu osiągnięcia sukcesu w trakcie konfrontacji.

Zapisy amerykańskiego dokumentu odwołują się również do rosyjskiej wojny informacyjnej podkreślając, że składa się ona przede wszystkim z wykorzystania informacji do działań wojennych. W treści znajduje się zapis mówiący, że „wojna informacyjna funkcjonuje i jest wspierana przez zdolności na poziomie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych działań wojskowych”.

Wojna informacyjna często wiąże się z kampanią dezinformacyjną wykorzystującą fake newsy. Ze względu na swój charakter jest ona destrukcyjna dla państw będących celem. Według prognoz zawartych „The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028” coraz powszechniejszą formą wojny informacyjnej będzie tworzenie, a następnie rozpowszechnianie fikcyjnych treści przez boty oraz grupy trolli, w celu manipulacji opinią publiczną.

Rosyjskie operacje ofensywne w ramach wojny elektronicznej będą opierać się na podrabianiu, wykorzystywaniu lub niszczeniu kluczowych sieci oraz platform komunikacyjnych, aby w ten sposób zakłócić skuteczność działalności dowództwa wojskowego państwa-celu. Tego typu zdolności będą również wykorzystane przeciwko cywilnej infrastrukturze, a także zasobom wspierającym operacje wojskowe, m.in. sieci transportowe, systemy wytwarzania czy dystrybucji energii.

Dokument wskazuje również, że siły nuklearne, wojna informacyjna czy możliwości cybernetyczne zapewniają Moskwie różne opcje tworzenia zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. W tym zakresie Rosja wykorzystuje swoje zdolności do izolacji teatru działań lub przechodzenia do operacji konsolidacyjnych w przypadku, gdy cele konwencjonalne zostały osiągnięte.

Możliwości kluczowych graczy na arenie międzynarodowej obejmują inteligentne narzędzia działania, cyberprzestrzeń, przestrzeń kosmiczną oraz pewne możliwości uderzenia kinetycznego kontrolowanego przez dowództwo zewnętrzne. Zdolności tego typu charakteryzują się globalnym zasięgiem oraz szybką realizacją, która nie wymaga wielkiego wysiłku.

W dokumencie stwierdzono, że „siły US Army stacjonujące w różnych państwach są wspierane przez politykę rządu oraz proaktywne zaangażowanie określonych służb w przestrzeń informacyjną”. Ich głównym celem jest prowadzenie operacji osłabiających działania informacyjne podejmowane przez przeciwnika. Zgodnie z amerykańskim podejściem do bezpieczeństwa, to  siły wojskowe powinny przeciwdziałać poprzez stosowanie różnych metod ataku, m.in. za pomocą użycia specjalistycznych systemów cybernetycznego skanowania oddziałów przeciwnika.

Rozprzestrzenianie się precyzyjnie sterowanej broni, zintegrowanych systemów obrony, narzędzi cybernetycznych oraz innych technologii sprawia, że coraz większa liczba potencjalnych przeciwników może konkurować z siłami amerykańskimi we wszystkich dziedzinach na poziomie zarówno operacyjnym, jak i taktycznym.

Współcześnie siły zbrojne państw Zachodu powinny posiadać zdolności do włączania i uzupełniania działań lądowych, powietrznych oraz morskich poprzez operacje cybernetyczne, aby w ten sposób wspierać efektywność prowadzonych akcji militarnych. To z kolei skłoni agresora do kalkulacji dotyczącej opłacalności ewentualnej agresji. 

Reklama

Komentarze

    Reklama