Reklama

Armia i Służby

Spotkanie władz NCBC i Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON

Fot. Lukas Plewnia/Wikimedia Commons/CC 2.0
Fot. Lukas Plewnia/Wikimedia Commons/CC 2.0

Kwestie wspólnego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego Ministerstwa Obrony, a także szkoleń oraz rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa to główne wątki spotkania władz NCBC i Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON. 

18 października br. w siedzibie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) jego dyrektor gen. bryg. Karol Molenda spotkał się z dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej Anetą Trojanowską, by omówić wzajemną współpracę między instytucjami. 

NCBC odpowiada za kluczowe obszary 

Przypomnijmy, że instytucja zarządzana przez gen. bryg. Karola Molendę to jednostka ekspercka, zapewniająca bezpieczeństwo teleinformatyczne całego ministerstwa obrony. W tym względzie odpowiada za kluczowe obszary związane z kryptologią,  cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT. 

„W ramach NCBC funkcjonuje również działający na poziomie krajowym i prowadzony przez Ministra Obrony Narodowej, CSIRT MON (tj. Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego) monitorujący sieci resortu obrony narodowej w trybie 24/7/365” - czytamy w treści komunikatu. 

Nowy Departament 

Z kolei Departament Cyberbezpieczeństwa w ramach MON powstał na podstawie Zarządzenia nr 69/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2021 roku.

Instytucja jest odpowiedzialna za m.in. projektowanie rozwiązań systemowych w obszarze cyberbezpieczeństwa (w tym udział w wypracowywaniu projektów aktów prawnych na szczeblu rządowym), koordynowanie realizacji zadań związanych z wdrażaniem polityki krajowej i międzynarodowej resortu w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Kim jest jego dyrektor? 

Dyrektor Departamentu Aneta Trojanowska, ekspertka z obszaru cyberbezpieczeństwa, od 2004 roku zawodowo jest związana ze służbami mundurowymi, w tym np. policją, gdzie była odpowiedzialna za współpracę z sektorem prywatno-publicznym oraz organami ścigania innych państw w celu zwalczania cyberzagrożeń. 

„Uczestniczyła także w procesie tworzenia krajowych struktur do walki z cyberprzestępczością. Od 2017 roku w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego realizowała zadania z zakresu obsługi incydentów w ramach SOC, prowadzenia białego wywiadu,  analizy danych, a także pozyskiwania i wdrażania nowych rozwiązań w tym obszarze” - wskazuje NCBC w komunikacie.

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON pełni także funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Tematy dyskusji 

NCBC informuje, że w spotkaniu w siedzibie Centrum w Legionowie, oprócz dyrektora NCBC uczestniczyli też jego zastępcy – płk dr inż. Mariusz Chmielewski (odpowiedzialny za obszar IT), płk Dariusz Kwiatkowski (odpowiedzialny za obszar krypto) oraz płk Łukasz Jędrzejczak (odpowiedzialny za obszar cyber), będący także szefem CSIRT MON.

O czym dyskutowano? Omówiono kwestie wspólnego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego ministerstwa obrony, a także szkoleń oraz rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa przez pryzmat m.in. tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama