Reklama

Armia i Służby

Plany budżetowe MON. Jakie obowiązki ma dowódca cyberwojsk?

polskie cyberwojska
Fot. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (@CyberWojska)/Twitter

Szef MON Mariusz Błaszczak wydał decyzję, która zmienia niektóre obowiązujące do tej pory postanowienia w zakresie planowania budżetu resortu. Przedstawiono m.in. zadania, jakie spoczywają w tym zakresie na Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. 

W Dzienniku Urzędowym MON pojawiła się decyzja ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka (Decyzja Nr 99/MON z dnia 11 lipca 2022 r.), która zmienia postanowienia obowiązującej do tej pory decyzji (Decyzja Nr 122/MON z dnia 20 września 2018 r.) w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu. 

Wspomniane zmiany dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z zakresami obowiązków dysponentów rangi Dowódcy RSZ lub Komponentu. 

W załączniku nr 1 dołączonym do decyzji szefa MON przedstawiono obszary „planowanych dochodów i wydatków ujmowanych w projektach budżetów sporządzanych przez organy planujące resortu”. 

Jednym z tego typu organów jest Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DK WOC). Obecnie funkcję tę sprawuje gen. bryg. Karol Molenda. Co należy do jego obowiązków? 

Obowiązki dowódcy cyberwojsk

Po pierwsze, opracowanie projektu budżetu, który uwzględnia zadania własne oraz podległych organów planujących, a także podmiotów będących na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi. 

Wyjątek stanowią wydatki ujmowane w planach rzeczowych na poziomie centralnym, które powstają na podstawie odrębnej decyzji (dotyczącej centralnych planów rzeczowych oraz wydatków planowanych przez inne organy planujące). 

Po drugie, obowiązkiem DK WOC jest planowanie dochodów budżetowych na podstawie propozycji własnych jednostek oraz tych, pozostających na ich zaopatrzeniu. Obejmować to może także własne szacunki dowódcy. 

Następnie DK WOC tworzy plany wydatków, które związane są z realizacją zadań zdefiniowanych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w MON. 

Ponadto, zgodnie z najnowszą decyzją dowódca cyberwojsk jest także zobligowany do planowania także innych niż wymienionych wyżej wydatków. Jakich? Mowa przede wszystkim o tych dotyczących:

  • „centralizowanych zakupów sprzętu informatyki i oprogramowania oraz usług informatycznych,
  • opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych (krajowych i zagranicznych) oraz zakupu pasm i kanałów satelitarnych, 
  • systemów bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
  • organizacji procesu szkolenia specjalistycznego dla kadry i pracowników resortu obrony narodowej w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
  • opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
  • składek do organizacji i agencji międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze