Reklama

Armia i Służby

Wiceminister Zdzikot: rozbudowujemy WOT o komponent cyber

Fot. CYBER.MIL
Fot. CYBER.MIL

Tegoroczna edycja konferencji organizowanej przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON oraz Akademię Marynarki Wojennej odbywa się pod hasłem „Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku” i skierowana jest przede wszystkim do osób zapewniających obsługę prawną jednostek organizacyjnych administracji państwowej oraz podmiotów komercyjnych.

W 2018 roku weszła w życie pierwsza ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która czyni ministra obrony narodowej jednym z trzech filarów bezpieczeństwa kraju w tej domenie. System przewiduje m.in. utrzymanie zespołu reagowania na incydenty komputerowe, stojącego na straży jednostek resortu obrony - powiedział Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON, otwierając IV Letnią Szkołę Cyberbezpieczeństwa.

Tegoroczna edycja konferencji organizowanej przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON oraz Akademię Marynarki Wojennej odbywa się pod hasłem „Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku” i skierowana jest przede wszystkim do osób zapewniających obsługę prawną jednostek organizacyjnych administracji państwowej oraz podmiotów komercyjnych. 

Organizatorzy letniej szkoły cyberbezpieczeństwa - eksperckiego forum wymiany informacji i opinii dostrzegają problem nienadążania regulacji prawnych za zmianami w dziedzinie technologii. Dlatego tematem przewodnim jest ochrona infrastruktury krytycznej państwa, ze szczególnym naciskiem na aspekt prawny i organizacyjny. Uczestnicy rozmawiają m.in. o tym jak usystematyzować wiedzę dotyczącą obsługi prawnej incydentów i przestępstw komputerowych na potrzeby sił zbrojnych i operatorów infrastruktury krytycznej. 

Wiceminister Tomasz Zdzikot przypomniał, że Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa jest kolejnym elementem zainagurowanego przez ministra Mariusza Błaszczaka programu cyber.mil.pl. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. 

Polska, Sojusz Północnoatlantycki musi działać w cyberprzestrzeni równie skutecznie, co na lądzie, morzu, czy w powietrzu. Od 2014 roku cyberprzestrzeń jest uznawana w sojuszu za domenę operacyjną – zaznaczył T. Zdzikot.

Organizatorzy szkolenia podkreślają, że wiedza zdobyta podczas Letniej Szkoły pozwoli na usprawnienie procesu legislacji w resorcie obrony narodowej. 

- Zajęcia praktyczne przybliżą prawnikom problematykę „cyber” niejako „od kuchni”. Dobre zrozumienie zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa jest fundamentem późniejszej, skutecznej obsługi prawnej incydentów - mówił wiceminister Zdzikot.

Z kolei płk Przemysław Przybylak komendant Centrum Operacji Cybernetycznych przekonywał, że jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa w przestrzeni cybernetycznej są ludzie, bowiem od nich zależy czy dostęp do infrastruktury krytycznej będzie odpowiednio chroniony.

- Personel jest kluczowy. Dlatego organizujemy szkolenia. W środowisku eksperckim mówi się, że również czas i komunikacja osób zaangażowanych w system obrony cyberprzestrzeni jest istotny. Ułatwia rozpowszechnianie nowych metod ochrony oraz sprawne reagowanie na incydenty – stwierdził.

W konferencji uczestniczy ponad sto osób. Wśród nich są eksperci zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz żołnierze i funkcjonariusze innych służb. Konferencja w wymierny sposób przyczynia się do wzrostu świadomości w kwestii cyberbezpieczeństwa.

Komandor Paweł Podgórny, prorektor ds. wojskowych Akademii Marynarki Wojennej zwrócił uwagę na fakt, że żołnierze muszą monitorować i bronić kolejną domenę operacyjną, jaką od kilku lat jest właśnie cyberprzestrzeń. Zdaniem komandora, obecnie znajdujemy się w punkcie kreowania nowych metod, strategii i w ogóle tego, jak konflikt w wirtualnej przestrzeni będzie wyglądał.

Wiceminister Tomasz Zdzikot zwrócił uwagę na szeroki zakres działań systemowych w resorcie obrony zmierzających do zabezpieczenia infrastruktury i systemów państwa przed zagrożeniami w przestrzeni łączności i komunikacji cyfrowej:

- Rozpoczęliśmy formowanie specjalistycznych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, finalizujemy konsolidację instytucji zajmujących się obszarem cyber w resorcie obrony narodowej, rozbudowujemy Wojska Obrony Terytorialnej o komponent cyber. Rozszerzamy także ofertę edukacyjną zwiększając limit przyjęć na studia informatyczne oraz tworząc elitarne i prestiżowe liceum informatyczne przy Wojskowej Akademii Technicznej, do którego zgłosiło się ponad 500 chętnych - podkreślił.

Podczas tegorocznej edycji szkoły odbędą się m.in. pokazy metod ataków hackerskich, warsztaty zdobywania informacji metodą białego wywiadu oraz zajęcia obejmujące problematykę ochrony danych w sieci. Przeprowadzona zostanie między innymi symulacja ataku hackerskiego i weryfikacja czy uczestnicy szkolenia potrafią we właściwy sposób reagować na tego rodzaju zagrożenia.

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków stosowania prawa w obszarze odpowiedzialności podmiotów publicznych za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, specjalistów z zakresu zwalczania cyberprzestępczości, wykładowców uczelni wojskowych – specjalistów w dziedzinie zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz praktyków zajmujących się cyberobroną. Wśród prelegentów znajdą się m.in. specjaliści z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, zwalczania cyberprzestępczości oraz cyberobrony. Ma także na celu edukowanie pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców, przedstawicieli służb oraz sił zbrojnych. Hasłem IV Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa jest „Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku”.

Warsztaty są ukierunkowane na aspekt prawny prowadzenia działań w cyberprzestrzeni, w tym zarówno w zakresie działań aktywnych, jak i pasywnych. Głównym celem tegorocznej edycji będzie usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej obsługi prawnej incydentów i przestępstw komputerowych na potrzeby sił zbrojnych i operatorów infrastruktury krytycznej.

Źródło: MON

Reklama

Komentarze

    Reklama