Reklama

Armia i Służby

Kandydaci na cyberoficerów. Znamy limity na 2023/2024 rok

Fot. Uczelnie-Wojskowe.mon.gov.pl

Plany resortu obrony narodowej zakładają zwiększenie liczebności sił zbrojnych. Wiąże się to także z pozyskaniem nowych kadr dowódczych. Ilu studentów wojskowych w 2023 roku będzie zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności na kierunkach związanych z informatyką, elektroniką i telekomunikacją?

24 sierpnia w serwisie legislacja.gov.pl został opublikowany projekt rozporządzenia MON w sprawie limitu przyjęć dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych. Dokument został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Sprawdzamy, jak wysoki limit przyjęć zaproponowano na rok akademicki 2023/2024 oraz w jaki sposób uzasadniono zmiany w tym zakresie.

Limit na 2023/2024

Ogólny proponowany limit przyjęć dla kandydatów na żołnierzy zawodowych określono na poziomie 2 040 osób. Zaproponowany podział limitu na poszczególne uczelnie jest następujący:

  • Wojskowa Akademia Techniczna – 1 103;
  • Akademia Wojsk Lądowych – 576;
  • Lotnicza Akademia Wojskowa – 226;
  • Akademia Marynarki Wojennej – 135.

Czytaj też

Jak wskazano w uzasadnieniu, ogólny limit 2 040 miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych został „dostosowany do zgłoszonych przez jednostki/komórki organizacyjne resortu obrony narodowej potrzeb na absolwentów poszczególnych kierunków studiów w uczelniach wojskowych".

MON zakłada, że przyjęta liczba kandydatów na żołnierzy zawodowych pozwoli w 2028 roku na obsadzenie na niezbędnym poziomie pierwszych stanowisk dowódczych. Koszty kształcenia ponad dwóch tysięcy studentów wojskowych oszacowano na łączną kwotę 1 mld 167 mln 995 tys. zł (91 mln 96 tys. zł. w 2023 r., 270 mln 222 tys. zł. w 2024 r. oraz 268 mln 892 tys. zł. w każdym kolejnym roku studiów).

Czytaj też

Jakie kierunki i limity przyjęć dla cyberżołnierzy?

Z myślą o przyszłych oficerach odpowiedzialnych za realizację zadań w specjalnościach IT, cyber, krypto oraz elektronika i telekomunikacja będą realizowane studia w trzech uczelniach wojskowych. 

Największy limit miejsc tradycyjne przydzielono Wojskowej Akademii Technicznej. Na Bemowie studia w przyszłym roku akademickim ma szansę rozpocząć 84 podchorążych na kierunku informatyka, 88 na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo, 206 na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz 171 na mechatronice. Łącznie jest to 549 miejsc dla przyszłych absolwentów WAT. 

Akademia Marynarki Wojennej przyjmie 14 wojskowych studentów na kierunku informatyka oraz 27 na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie, a także 26 na mechatronice. Co oznacza, że studia w marynarskim mundurze w roku akademickim 2023/2024 ma szansę rozpocząć 67 podchorążych.

Informatyka po raz kolejny zagości także we Wrocławiu. Akademia Wojsk Lądowych w następnym roku akademickim będzie kształcić - według założeń projektu - 15 studentów wojskowych na kierunku informatyka. 

Ogółem na kierunkach związanych z IT, cyber, krypto, mechatroniką oraz elektroniką i telekomunikacją w 2023 roku studia ma szansę rozpocząć 631 podchorążych, co stanowi ponad 30 proc. miejsc przewidzianych dla studentów wojskowych na przyszły rok akademicki.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze