Reklama

Armia i Służby

„Etyczna i odpowiedzialna” sztuczna inteligencja w służbie amerykańskiego wywiadu

Fot. U.S. Air Force/edwards.af.mil/domena publiczna
Fot. U.S. Air Force/edwards.af.mil/domena publiczna

Amerykańska społeczność wywiadowcza zaprezentowała zasady etycznego rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji w swojej pracy. Nacisk położono na transparentność, pełną odpowiedzialność oraz kontrolę człowieka nad całym procesem.

Projektowanie, rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji ma się odbywać z poszanowaniem prawa oraz szacunkiem dla ludzkiej godności, wolności oraz praw obywatelskich. Wykorzystanie AI ma być też w pełni zgodne z obowiązującym prawem oraz politykami i procedurami ochrony prywatności.

Społeczność wywiadowcza zapowiada również transparentność oraz pełną odpowiedzialność za działania nowej technologii. W oświadczeniu czytamy, że Amerykański wywiad zobowiązuje się do informowania opinii publicznej na temat metod wykorzystania AI w swoich działaniach, w stopniu do którego pozwala na to prawo. Społeczność wywiadowcza zapowiada także rozwinięcie i wdrożenie mechanizmów, które będą identyfikować kto ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz potencjalnych skutków jej użycia.  

Sztuczna inteligencja ma być wykorzystywana do zwiększenia amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego oraz wzmocnienia zaufania pomiędzy partnerami. W celu zmniejszenia obaw związanych z wykorzystaniem nowej technologii, wywiad będzie uwzględniał ocenę człowieka, w szczególności kiedy działania sztucznej inteligencji mogą narażać prawa konstytucyjne jednostki oraz mogą naruszać jego prawa obywatelskie. Wywiad chce aby, sztuczna inteligencja dostarczała obiektywnych, bezstronnych informacji wywiadowczych, które mogą zostać wykorzystane do realizowania misji.

Społeczność wywiadowcza zapowiada również rozwinięcie i wdrożenie najlepszych praktyk, które pozwolą na maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa, odpowiedzialności oraz precyzji rozwoju oraz użycia sztucznej inteligencji. Zamiarem Amerykanów jest także wdrożenie najlepszych praktyk bezpieczeństwa w celu budowanych odporności oraz zminimalizowania negatywnych wpływów przeciwnika.

Amerykański wywiad zapowiada współpracę oraz konsultacje na szeroką skalę z naukowcami oraz praktykami zajmującymi się kwestiami sztucznej inteligencji tak, aby maksymalnie wykorzystać najlepsze doświadczenia płynące z pracy w sektorze publicznym i prywatnym.

W przeciągu ostatnich 5 lat, wykorzystanie sztucznej inteligencji stało się o wiele popularniejsze. Jednym ze skutków tego trendu związanych są coraz większe obawy społeczeństwa dotyczące AI, w szczególności jako narzędzia aparatu bezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja znajduje różne wykorzystanie w działaniach policji, wojska czy społeczności wywiadowczej. Policja dzięki technologii rozpoznania twarzy może łatwiej namierzyć potencjalnych przestępców. AI pozwala żołnierzom na identyfikację kierunku ostrzału czy przyspieszenie podejmowania decyzji na szczeblu taktycznym. Wywiad może wykorzystać sztuczną inteligencją do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa, walki z wrogimi operacjami wpływu czy identyfikowania potencjalnych zagrożeń.

Reklama

Komentarze

    Reklama