Reklama

Armia i Służby

Cyberszkolenie dla kadr Sił Zbrojnych RP. Kluczowe nabycie nowych zdolności

Fot. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Fot. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, podlegające pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni złożyło zamówienie na szkolenia specjalistyczne, które mają podnieść zdolności kadr. Chodzi o umiejętności dotyczące m.in. ataków na osoby publiczne, a także reagowania na incydenty o charakterze cyberprzestępczym.

Zamówienie z 10 listopada br. zostało złożone na szkolenia specjalistyczne SANS. Mowa tu o zajęciach „z jednej technologii”, które „muszą być autoryzowane przez SANS Institute, a ich program musi być zgodny z tematyką określaną przez SANS Institute” – czytamy w dokumentacji.

Rozbudowany program

Chodzi o kursy, które obejmują zajęcia z m.in. zabezpieczenia serwerów, stacji roboczych i urządzeń sieciowych; reagowania na incydenty i dochodzenia w sprawie cyberprzestępstw; ataków zwiadowczych, skanujących i wyliczeniowych; ataków na hasła i dostęp czy ataków wymierzonych w osoby publiczne oraz typu Drive-By.  

Szkolenie ma odbyć się w formie zdalnej (online) i w języku angielskim, choć wykonawca „może zaoferować równoważne szkolenie w języku polskim”.

Warto podkreślić, że na wykonawcy spoczywa obowiązek zrealizowania zamówienia w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy. „W przypadku, gdy dzień wykonania zamówienia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin dostawy upływa w pierwszym kolejnym dniu roboczym” – podkreślono.

Cena i doświadczenie

W dokumentacji do zamówienia wskazano, że o realizację usługi mogą ubiegać się jedynie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania (na podstawie ustawy Pzp) oraz spełniają warunki ekonomiczne lub finansowe, a także posiadają zdolności techniczne bądź zawodowe.

Jeśli chodzi o kryteria zamówienia, określono je w stosunku: cena – 60 proc. i doświadczenie trenera – 40 proc.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu, który jest także terminem wyrażania zainteresowania postępowaniem wyznaczono na 6 grudnia br. (godz. 10:00).


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze