Reklama

Armia i Służby

Wojsko wzmacnia bezpieczeństwo wymiany danych

Fot. Chris Potter/Flickr/CC 2.0
Fot. Chris Potter/Flickr/CC 2.0

Inspektorat Uzbrojenia zamierza przeprowadzić dialog techniczny, którego celem będzie uzyskanie doradztwa umożliwiającego pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla tematu „Zapewnienie bezpiecznej wymiany danych pomiędzy zautomatyzowanymi systemami dowodzenia o różnych klauzulach tajności”. Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego to czerwiec-październik 2017 roku. 

Zadanie zapewnienia bezpiecznej wymiany informacji będzie realizowane przy pomocy bram międzysystemowych zapewniających bezpieczne połączenia niejawnych Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia (ZSyD) oraz sieci teleinformatycznych z innymi systemami i sieciami, w tym sojuszniczymi, posiadającymi klauzule wyższe (do TAJNE/NATO SECRET) i niższe (do JAWNE/UNCLASSIFIED). Brama międzysystemowa będzie wykorzystywana zarówno w warunkach stacjonarnych jak i polowych, w różnych strefach klimatycznych.

Czytaj też: Raport: Bazy danych w Polsce nie są bezpieczne

Przedmiotem dialogu technicznego będą obszary dotyczącego zapewnienia bezpiecznej wymiany danych pomiędzy zautomatyzowanymi systemami dowodzenia o różnych klauzulach tajności. Zostanie dokonana ocena możliwości spełnienia wstępnie określonych wymagań oraz sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących systemu zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw oraz szkolenia. Dodatkowo zostanie oszacowany wstępny czas dostaw.

Komentarze