Social media

Wojsko Polskie przygotowuje się do wymiany utajnionych radiostacji

Rodzina radiostacji programowalnych [email protected] spółki Radmor. Fot. M.Dura

Inspektorat Uzbrojenia opublikował informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie ewentualnego zakupu plecakowej radiostacji wąskopasmowej wielozakresowej, która ma pozwolić na „przetwarzanie” informacji do klauzuli TAJNE włącznie.

Całe postępowanie dotyczące „Radiostacji wąskopasmowej wielozakresowej” będzie realizowane w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Sam dialog techniczny ma pozwolić na pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Celem postępowania ma być pozyskanie „radiostacji w wykonaniu plecakowym (przenośnym) i przewoźnym (pokładowym) pracującej w zakresie częstotliwości 1,5-512 MHz, jednokanałowej, pozwalającej na przetwarzanie informacji o klauzuli TAJNE włącznie”.

Dialog techniczny ma być prowadzony w okresie marzec-kwiecień 2018 r. natomiast zgłoszenia chętnych do udziału mają być przesyłane do Inspektoratu Uzbrojenia do 12 stycznia 2018 r.

Z polskich firm, w postępowaniu będą chciały prawdopodobnie wziąć udział m.in.:

  • spółka Transbit z radiostacją wielozakresową R-450W (pracującą jednak w wyższych pasmach: od 30 MHz do 2400 MHz)
  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej z radiostacją wąskopasmową wielozakresową RKP-8100 (wpasowaną w wymagania - pracującą w paśmie HF/VHF/UHF w zakresie częstotliwości od 1,5 do 512 MHz);
  • Spółka Radmor: m.in. z rodziną radiostacji programowalnych [email protected].

Komentarze