Reklama

Armia i Służby

Wojsko kupuje system zarządzania sieciami łączności NATO

System LINK 16 jest używany m.in. przez polskie F-16. Fot. Normunds Mezins/US DoD
System LINK 16 jest używany m.in. przez polskie F-16. Fot. Normunds Mezins/US DoD

Siły Zbrojne RP zamierzają pozyskać system monitorowania i zarządzania sieciami LINK, czyli standardowego systemu transmisji danych NATO, szeroko używanego w Wojsku Polskim.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Sił Zbrojnych RP Systemu Monitorowania i Zarządzania Sieciami LINK -  w skrócie SMiZS LINK. Dla potrzeb Sił Zbrojnych zostanie pozyskana wersja mobilna SMiZS LINK, która będzie zainstalowana w miejscu wskazanym w SIWZ. LINK to standardowy system transmisji danych NATO, używany również w Wojsku Polskim, i występujący w różnych odmianach (LINK 11, LINK 16, LINK 22 itd.).

System, który chcą zakupić Siły Zbrojne RP ma umożliwiać automatyczne monitorowanie i zarządzanie sieciami LINK w ramach implementacji perspektywicznego, sieciocentrycznego systemu dowodzenia i łączności C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Inteligence, Surveillance and Reconnaissance — C4ISR). System powinien być wykonany w wersji mobilnej, umożliwiającej zastosowanie systemu w różnych lokalizacjach. System zamawiany przez Siły Zbrojne RP,  powinien też być przystosowany do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli TAJNE i NATO SECRET włącznie.

Zespoły wchodzące w jego skład muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w resorcie obrony normami, m.in. w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości i odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych, wymagań konstrukcyjnych oraz dotyczących niezawodności, przechowywania i dokumentacji transportowej. Wreszcie, system powinien być dostarczony w skrzyniach transportowych, a skrzynie w których zainstalowane będą urządzenia techniczne systemu powinny mieć konstrukcję wzmocnioną.

Dostawa ma nastąpić w ciągu 12 miesięcy od udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 131h ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie negocjacji z ogłoszeniem. O jego udzielenie mogą się więc ubiegać wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź też w państwie z którym Unia Europejska bądź Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.

Oferty będą oceniane pod kątem ceny (waga 60) gwarancji (waga 20) i terminu realizacji. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający przeprowadził dialog techniczny. 

Czytaj też: MON szuka narzędzi do monitorowania internetu i mediów [ANALIZA]

Stosownie do założonych funkcji system monitorowania i zarządzania sieciami LINK, powinien posiadać dwa stanowiska operatorskie posiadające identyczne wyposażenie i funkcjonalności zapewniające realizację funkcji określonych w Wstępnych Założeniach Taktyczno-Technicznych (WZTT) dla systemu monitorowania i zarządzania sieciami LINK. Pozyskiwany sprzęt powinien mieć też parametry nie niższe niż podane w wytycznych dotyczących stosowania sprzętu i oprogramowania w resorcie obrony narodowej, obowiązujących w roku dostawy oraz w WZTT. Ponadto oprogramowanie specjalistyczne dla potrzeb SMiZS LINK powinno zostać zainstalowane na serwerze.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, to 4 września 2017 r.

Komentarze