Reklama

Armia i Służby

Wojsko kupuje od WZŁ-1 Polowe Kancelarie Kryptograficzne

  • Fot. KGHM

Inspektorat Uzbrojenia opublikował informację o zamówieniu w Wojskowych Zakładach Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu czterech kolejnych Polowych Kancelarii Kryptograficznych (PKK). Postępowanie to jest o tyle ważne, że pozwoli dokładniej oszacować koszty wprowadzenia tego rodzaju kancelarii również dla potrzeb nowo tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zgodnie z informacją, Siły Zbrojne RP planują kupno czterech kompletów Polowych Kancelarii Kryptograficznych, które mają zostać dostarczone w 2017 r. Wprowadzenie nowych PKK ma pozwolić na uzupełnienia należności etatowych jednostek wojskowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami Inspektoratu Uzbrojenia: „Polowa Kancelaria Kryptograficzna jest przeznaczona do przechowywania informacji niejawnych do klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE” w ramach mobilnego komponentu kryptograficznego organizowanego w strukturze stanowiska dowodzenia (SD) do szczebla brygady (pułku) włącznie oraz w ramach misji organizacji międzynarodowych”. Może i powinna być więc również stosowana w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Obecne postępowanie było o tyle proste, że dokładnie było wiadomo, co trzeba kupić bez potrzeby prowadzenia np. dialogu technicznego. Gestor wskazał bowiem do zakupu konkretne PKK, które już zostały wprowadzone na uzbrojenie (28 kwietnia 2006 r.), i które są zgodne z Kartą Katalogową i Dokumentację Techniczną.

Wiadomo było też, gdzie te kancelarie trzeba kupić, ponieważ Siły Zbrojne RP wprowadziły jak dotąd 58 kompletów kancelarii tego typu, z których wszystkie zostały wyprodukowane przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu. WZŁ-1 są też współwłaścicielem dokumentacji technicznej.

Według Inspektoratu Uzbrojenia „Posiadanie majątkowych praw autorskich do dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej przez WZŁ-1 wskazuje tę spółkę jako jedynego producenta przedmiotowego SpW”.

Uznano dodatkowo, że zmiana Wykonawcy „powodowałaby konieczność pozyskania nowego typu sprzętu wojskowego, który nie będzie miał tych samych właściwości technicznych i dla którego niezbędne będzie stworzenie odrębnej bazy logistycznej, co stwarza nieproporcjonalnie duże trudności techniczne, w szczególności w utrzymaniu SpW w kontekście ilości posiadanych i eksploatowanych przez Siły Zbrojne RP PKK (58 kpl.) i ilości planowanych PKK do pozyskania (4 kpl.)”.

Inspektorat Uzbrojenia jednak wyjaśnił, że w związku z powyższym nie ma możliwości „zastosowanie rozwiązania alternatywnego bądź zastępczego, zaś brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, lecz wynikiem szeregu obiektywnych przyczyn o ściśle technicznym charakterze”. Dlatego uznano, że „celowym jest pozyskanie przedmiotowego SpW w ramach wznowienia dostaw od dotychczasowego Wykonawcy”.

W związku z taką decyzją, do wskazanych jednostek wojskowych trafią PKK zabudowane w kontenerze 891 P na wyposażeniu którego są m.in.: trzy sejf klasy C, urządzenia służące do alarmowania i zabezpieczania przed dostępem osób nieuprawnionych, „okablowanie strukturalne pozwalające na dołączenie kancelarii do analogowej sieci telefonicznej poprzez dwa moduły wprowadzeń liniowych MWL PS5 oraz do sieci Ethernet poprzez jeden zespół światłowodowy ZS-1 i jeden moduł wprowadzeń liniowych MWL RJ45” oraz system ogrzewania i klimatyzacji zapewniający odpowiedni komfort pracy załodze.

Zasilania kancelarii zapewnia źródło prądu o napięciu jednofazowym 230V AC przy maksymalnym poborze mocy 5,5kW.

Komentarze