Reklama

Polityka i prawo

Wielka Brytania: Kary finansowe dla operatorów infrastruktury krytycznej

Fot. David Brodbeck/Wikipedia Commons/CC 2.0
Fot. David Brodbeck/Wikipedia Commons/CC 2.0

Rząd Wielkiej Brytanii rozważa wprowadzenie kar rzędu 22 milionów dolarów lub 4 proc. globalnego zysku dla operatorów infrastruktury krytycznej, którzy nie przywiązują odpowiedniej wagi do cyberbezpieczestwa. Propozycja ta pojawiła się podczas dyskusji o implementacji dyrektywy Network and Information (NIS), która wymaga od państw członkowskich podjęcia szeregu kroków ukierunkowanych na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa.

Operatorzy usług krytycznych w Wielkiej Brytanii będą zobowiązani do stworzenia strategii zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, wprowadzenia dodatkowych środków wykrywania i przeciwdziałania atakom, informowania o incydentach bezpieczeństwa, zwiększenia świadomości bezpieczeństwa pracowników oraz posiadania zdolności do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania sieci i systemów po zaistniałym incydencie.

Niezależnie od tego czy dyrektywa NIS zostanie zaimplementowana do brytyjskiego porządku prawnego – w obliczu Brexitu nie jest to przesądzone – operatorzy infrastruktury krytycznej muszą opracować strategie cyberbezpieczeństwa i plany przywracania sprawności funkcjonowania systemów i sieci po skutecznym ataku. Rząd podkreśla, że kary są ostatecznym narzędziem, które zamierzazastosować. Nie dotkną one przedsiębiorstw, które odpowiednio oceniły ryzyko, wprowadziły niezbędneśrodki bezpieczeństwa i zaangażowały się w dialog ze służbami bezpieczeństwa, a mimo to zostały zaatakowane.

Czytaj też: Infrastruktura krytyczna w USA i Europie zagrożona

Plany te są częścią brytyjskiej strategii zabezpieczenia najważniejszych sieci i systemów infrastruktury krytycznej przeciwko narastającej liczbie cyberataków. Rząd chce mieć pewność, że sektory: transportu, energetyczny, zdrowia oraz infrastruktura cyfrowa będą bezpieczne przed działaniem aktorów państwowych i niepaństwowych w cyberprzestrzeni.

Rząd planuje zorganizować warsztaty z podmiotami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo, dzięki czemu będą się oni mogli odnieść do proponowanych zmian. Konsultacje mają się też odbyć w innych obszarach, które obejmie dyrektywa NIS, takich jak sposoby audytowania w poszczególnych sektorach czy harmonogram raportowania incydentów i jak może to wpłynąć na dostawców usług cyfrowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama