Reklama

Polityka i prawo

Spotkanie grupy G20 z udziałem Polski. "Budowanie zaufania w cyberprzestrzeni"

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji/Domena publiczna
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji/Domena publiczna

W niemieckim Düsseldorfie odbyło się spotkanie ministrów ds. cyfrowych grupy G20. Wśród nielicznych zaproszonych na wydarzenie państw nieczłonkowskich G20 znalazła się Polska, którą reprezentował Krzysztof Szubert - sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Celem spotkania, zatytułowanego „Digitalisation: Policies for Digital Future” była wymiana poglądów nt. wykorzystania potencjału ekonomicznego i społecznego, jaki daje cyfryzacja, włączając w to cyfryzację produkcji w przyszłości oraz budowanie zaufania w cyberprzestrzeni. Poruszane tematy obejmowały sposoby rozwijania umiejętności cyfrowych, priorytety G20 w tym obszarze, a także cyfrową przedsiębiorczość oraz wsparcie dla rozwoju technologicznego mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw. 

Zaproszenie przedstawiciela Polski, która nie jest członkiem G20 (jedynie pośrednio – w ramach członkostwa w UE), do udziału w wydarzeniu było okazją do zaprezentowania na polskiego spojrzenia na kwestie cyfryzacji, a także przedstawienia dotychczasowych osiągnięć i planów w tym zakresie. Minister Szubert podkreślił, jak ważne jest umożliwianie obywatelom, już od najmłodszych lat, nabywania kompetencji cyfrowych w szybko rozwijającym się świecie. Jak przykłady z Polski wymienił m.in. naukę kodowania w szkołach oraz powstającą Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, dzięki której w roku szkolnym 2018/2019 wszystkie szkoły w Polsce będą podłączone do szybkiego internetu (min. 100 Mb/s).

Czytaj też: SKANER Cyberdefence24: Atak na KNF. Frasunek: „Państwo powinno intensywnie inwestować w zespoły CERT”

Odnosząc się do wyzwań, jakie stoją przed dokonującą się transformacją cyfrową polski minister zaznaczył, że tylko kompleksowe podejście do zagadnienia może przynieść sukces. Podkreślił, że właśnie w tym celu powstało w Polsce dedykowane cyfryzacji ministerstwo. Zabierając głos podczas sesji poświęconej cyfrowej przedsiębiorczości oraz mikro-, małym- i średnim przedsiębiorstwom minister Szubert wskazał na współpracę pomiędzy państwami, jako niezbędny warunek tworzenia globalnej gospodarki cyfrowej. Współpraca ta zaowocować ma wspólnym cyfrowym rynkiem, zapewniającym swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału. Ważny przy tym jest również wymiar regionalny tej współpracy, pozwalający łączyć potencjał sąsiadujących ze sobą gospodarek. Przy tej okazji przedstawiciel Polski wspomniał o podpisanej w marcu br. Deklaracji Warszawskiej państw V4, przewidującej mechanizm wsparcia finansowego dla wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz technologicznych.

Na zakończenie sesji ministerialnej została przyjęta deklaracja państw G20 wraz z dokumentami towarzyszącymi, wytyczająca na przyszłość kierunki działania grupy G20 w obszarze cyfrowym.

Reklama

Komentarze

    Reklama