Reklama

Social media

Polska i Cypr będą działać wspólnie w sektorze cyberbezpieczeństwa

Fot. KPRM
Fot. KPRM

Przedstawiciele Polski i Cypru podpisali porozumienie, w ramach którego oba kraje będą współpracować w segmencie cyberbezpieczeństwa. Chodzi między innymi o wymianę informacji o zagrożeniach czy współdziałanie w obszarze ścigania cyberprzestępców.

W czwartek, wspólnie z cypryjskim ministrem ds. nauki, innowacji i polityki cyfrowej Kyriacosem Kokkinosem, Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podpisał dwustronne porozumienie o współpracy państw w zakresie cyberbezpieczeństwa i współpracy cyfrowej (Memorandum of Understanding, MoU).

Wymiana doświadczeń i informacji

Według zapowiedzi porozumienie rządu polskiego z cypryjskim ma na celu sformalizowanie rozwoju i współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz sferze cyfrowej.

„Parasolowe porozumienia na poziomie europejskim są szczególnie istotne i efektywne ze względu na szerokie pole działania resortów” – zaznacza w komunikacie Janusz Cieszyński. „Tak aktywna polityka naszych rządów znacząco przyczyni się do wzmocnienia obustronnych relacji, ale przede wszystkim do współpracy z naszymi sojusznikami w obszarze wymiany informacji o zagrożeniach czy w obszarze ścigania cyberprzestępców” – dodaje.

Przewodnim celem polsko-cypryjskiego MoU jest prowadzenie wymiany w dziedzinach związanych z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. Szczególny nacisk położony jest w nim na współpracę międzynarodową, rozwiązania prawno-regulacyjne, działania sądowe i policyjne oraz działania odstraszające.

Jak zaznaczono, dla obu stron ważne jest ponadto zapobieganie cyberatakom i dezinformacji, a także reagowanie na nie oraz wprowadzanie programów uświadamiających i edukacyjnych, rozwój naukowy i technologiczny oraz wymiana biznesowa i gospodarcza. Wszystkie zadania mają być realizowane z zachowaniem zasad suwerennej równości i wzajemności oraz z poszanowaniem suwerenności terytorialnej.

W związku z zakresem przewidzianych w porozumieniu obszarów współpracy wprowadzenie podpisanych postanowień będzie realizowane oraz nadzorowane przez różne instytucje.

Kolejne porozumienie

KPRM przypomina, że konsultacje eksperckie w ramach zacieśniania polsko-cypryjskiej współpracy odbyły się 23 lutego br. Eksperci podkreślili wówczas, jak ważnym aspektem podczas pandemii COVID-19 stała się transformacja cyfrowa. Stwierdzili też, że kwestia rewolucji cyfrowej nie może być rozpatrywana bez kontekstu cyberbezpieczeństwa, które jest kluczowe.

Memorandum of Understanding (MoU) to obustronne, sformalizowane porozumienie o współpracy, mające na celu ustalenie protokołu, dotyczącego podjęcia przyszłych czynności oraz podziału kompetencji.

Ostatnie międzyrządowe MoU w zakresie polityki cyfrowej i cyberbezpieczeństwa polski rząd podpisał z rządem Hiszpanii - 31 maja 2021 r. Jego głównym celem jest promowanie współpracy oraz prowadzenie wymiany w dziedzinach związanych z ICT.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze