Reklama

Social media

Krzysztof Silicki wybrany do Rady Wykonawczej ENISA

Krzysztof Silicki/ fot. NASK
Krzysztof Silicki/ fot. NASK

Krzysztof Silicki, zastępca dyrektora NASK oraz dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji NASK, został wybrany do Rady Wykonawczej ENISA (Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji). 

Krzysztof Silicki w Radzie Wykonawczej ENISA zasiada od 2013 roku. Od 2016 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego zarządu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Od 2004 roku reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej ENISA. Od początku istnienia Agencji współtworzy strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji.

ENISA to agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach teleinformatycznych. Utworzona w marcu 2004 roku jest centrum doradztwa dla państw członkowskich Unii Europejskiej w kwestiach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w internecie, przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Agencja zapewnia praktyczne porady i rozwiązania dla sektora publicznego i prywatnego w państwach UE oraz w instytucjach UE, ale również publikuje sprawozdania i badania dotyczące kwestii cyberbezpieczeństwa. Uczestniczy w kształtowaniu polityki i prawa Unii w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze