Reklama

Strona główna

SGH uruchamia Podyplomowe Studium Zarządzania Cyberbezpieczeństwem

  • fot. Tasnim news agency

SGH we współpracy z firmą uslug doradczych EY uruchamia Podyplomowe Studium Zarządzania Cyberbezpieczeństwem. Kształcić się tam będą   menedżerowie IT odpowiedzialni za bezpieczeństwo teleinformatyczne, analitycy zajmującym się zagadnieniami ryzyka operacyjnego oraz konsultanci specjalizującym się w bezpieczeństwie cyfrowym i zarządzaniu ryzykiem.

I edycja studiów zostanie uruchomiona na SGH w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016, zajęcia rozpoczną się 1 marca 2016 r. Opłata za całość studiów wynosi 7 tys. zł  (instytucje - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość wpłaty w dwóch ratach).

Celem  nowego kierunku jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznego funkcjonowania instytucji sektora publicznego. Partnerem uczelni w dwusemestralnym projekcie jest firma doradcza EY, której eksperci z Zespołu Zarządzania Ryzykiem Informatycznym znajdą się w gronie wykładowców.

Zajęcia studium będą pogrupowane w sześć bloków tematycznych, dedykowanym: wprowadzeniu do cyberbezpieczeństwa, zarządzaniu ryzykiem cyberbezpieczeństwa, zarządzaniu bezpieczeństwem danych i informacji, studiom przypadków, aspektom technologicznym w cyberbezpieczeństwie i tendencjom rozwojowym w branży. Duży nacisk zostanie położony na zarządzanie ryzykiem operacyjnym. W szczególności na zrozumienie procesu oceny ryzyka z myślą o lepszym przewidywaniu i rozpoznawaniu ryzyka, dostosowaniu działań w obszarze zarządzania ryzykiem do zmieniających się zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz zasad funkcjonowania zespołów odpowiedzialnych za ryzyko i kontrolę ich działania. Omówione zostaną także wybrane aspekty technologiczne umożliwiające menedżerom IT lepsze zrozumienie natury i potencjału zagrożeń cyfrowych. Dzięki zajęciom wykorzystującym analizę przypadków przedstawione zastaną najnowsze trendy oraz zagrożenia dla globalnej gospodarki cyfrowej.

Studium jest dedykowane przede wszystkim menedżerom IT odpowiedzialnym za bezpieczeństwo teleinformatyczne, analitykom zajmującym się zagadnieniami ryzyka operacyjnego oraz konsultantom specjalizującym się w bezpieczeństwie cyfrowym i zarządzaniu ryzykiem. Liczymy jednak także na audytorów wewnętrznych i pracowników administracji publicznej, odpowiedzialnych za zagrożenia cybernetyczne – wyjaśnia dr hab. inż. Jerzy Surma, kierownik studium.

– Dzięki synergii współpracy uczelni wyższej i firmy doradczej chcemy zaproponować unikatową na rynku ofertę wiedzy teoretycznej, połączonej z doświadczeniami praktyków. Dlatego studium będzie realizowane nie tylko w formie wykładów i seminariów ale także warsztatów dedykowanych analizie konkretnych przypadków z dziedziny cyberbezpieczeństwa a także pokazujących najnowsze trendy jak również zagrożenia dla globalnej gospodarki cyfrowej – dodaje.

 

MJ  

Komentarze