Reklama

Polityka i prawo

Samorządy podatne na cyberataki

Fot. Dawid Galus/Wikipedia Commons/CC 3.0
Fot. Dawid Galus/Wikipedia Commons/CC 3.0

Pracownicy połowy samorządów nie przechodzą żadnego przeszkolenia w obszarze cyberbezpieczeństwa. Powodem jest brak środków - poinformował Jan Maciej Czajkowski z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w trakcie konferencji „Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego”. 

Połowa jednostek samorządowych w Polsce nie przywiązuje żadnej wagi do cyberbezpieczeństwa. Jest to spowodowane w większości brakiem środków, które trzeba przeznaczyć chociażby na szkolenie pracowników"

Jan Maciej Czajkowski, Zespół Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Przyznał w trakcie konferencji, przygotowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich, że na zagrożenie najbardziej podatne są małe samorządy. 

W dużych miastach są większe pieniądze, można znaleźć środki także na tego typu szkolenia

Jan Maciej Czajkowski, Zespół Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz'15), przewodniczący komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Terytorialnej powiedział, że

Tylko 11 proc. samorządów przeszło szkolenie ws. cyberbezpieczeństwa, a najlepszą formą przekonania wójta czy burmistrza o takiej potrzebie jest położenie na stole wydruków z jego komputera

Poseł Andrzej Maciejewski
 

Konferencja wpisuje się Strategię cyberbezpieczeństwa 2017-2022 opracowaną przez grupę składającą się z przedstawicieli resortów: cyfryzacji, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Głównym celem strategii jest "zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz obywateli w zakresie świadczenia lub korzystania z usług kluczowych oraz usług cyfrowych". Cele szczegółowe, to m.in. osiągnięcie zdolności do skoordynowanych działań państwa na rzecz cyberbezpieczeństwa, wzmocnienie zdolności do przeciwdziałania cyberzagrożeniom, zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej Polski w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Poza celami bezpieczeństwa teleinformatycznego strategia wskazuje też główne podmioty zaangażowane w jej wdrażanie, podejście do programów edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych dotyczących cyberbezpieczeństwa, działania odnoszące się do planów badawczo-rozwojowych oraz do współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Czytaj też: Bezpieczna Polska w cyfrowej erze. Strategia Cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022 [ANALIZA]

Jeśli chodzi o finansowanie, dodaje dokument, "oszacowanie kosztów finansowania wdrażania Strategii Cyberbezpieczeństwa nastąpi w ramach Planu działań na rzecz wdrożenia Strategii". W efekcie działania strategii, w 2022 roku Polska ma być krajem bardziej odpornym na ataki z cyberprzestrzeni.

Międzyresortowa grupa robocza zakończyła prace nad projektem Strategii cyberbezpieczeństwa. Teraz dokument trafi do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w celu zaopiniowania – trafi pod obrady rządu, a później zostanie przyjęta w drodze uchwały.

Informacja o tym, że połowa samorządów nie szkoli swoich pracowników pokazuje ogromne zaniedbania w administracji publicznej i lekceważenie cyberbezpieczeństwa. Świadoma zagrożeń kadra pracownicza powinna być priorytetem dla każdej polityki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i każdego systemu cyberbezpieczeństwa. 

AK/PAP

Komentarze