Reklama

Strona główna

Rosjanie modernizują sieci wojskowej łączności. "Komunikacja na odległości 1500 km"

Fot. Rostec
Fot. Rostec

Firma Rostec Corporation Group (RCG) dostarczyła dużą partię urządzeń kompleksu transmisji mikrofalowej R-430 do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Samo urządzenie służy do tworzenia sieci i linii telekomunikacyjnych, prowadzenia bezpiecznej i utajnionej łączności na dystansach do 1500 km. Zapewnia ono wysokie parametry pracy, także w wypadku występowania trudnych warunków akustycznych, aktywnego zakłócania i prowadzenia walki radioelektronicznej przez przeciwnika.

Według przedstawicieli RSC, nowy kompleks R-430 przeszedł cykl badań i testów państwowych, podczas których wykazano wysoką odporność na prace w aktywnym środowisku walki. Nowy sprzęt jest zdolny do bezobsługowego, zdalnego monitoringu i sterowania linii telekomunikacyjnych przy zapewnieniu wysokiej jakości, ciągłej łączność.

System zabudowany jest na kilku rodzajach pojazdów wysokiej mobilności z zabudową specjalistyczną. Jego funkcjonalność i właściwości użytkowe zostały rozbudowane o nowe metody kodowania sygnałów, jednoczesnej pracy na dwóch zakresach częstotliwości i wykorzystania szybko rozwijanej anteny umieszczonej na rozsuwanym maszcie. Każda stacja składa się z systemu pozycjonowania za pomocą nawigacji satelitarnej (GPS) oraz GLONASS i radiostacji nadawczo-odbiorczej VHF pełniącej rolę systemu komunikacji wewnętrznej.

Specjalne, dedykowane oprogramowanie wykorzystuje elektroniczne mapy do obliczenia strat energii w dowolnym ustawieniu ścieżki przesyłania danych, co umożliwia wybór optymalnej lokalizacji dla stacji pośrednich umieszczonych na pojazdach. W przypadku obniżenia jakości sygnału, system automatycznie dokonuje wyboru alternatywnej ścieżki przesyłania danych.

Urządzenie może być używane zarówno jako stacjonarne, jak i montowane na pojazdach kołowych lub gąsienicowych. Mobilność systemu  daje możliwość szybkiego tworzenia jednolitego i spójnego systemu sieci radiowej na wszystkich szczeblach dowodzenia.

System może pracować w skrajnych warunkach środowiskowych takich jak intensywnych opadów deszczu i śniegu, wilgoci itp. czy temperaturach od -50 do + 50°С, oraz w trudno dostępnych miejscach. Sam kompleks jest również dedykowany (po pewnych zmianach) do pracy w cywilnych przedsiębiorstwach górniczych czy naftowych.

System R-430 został przyjęty do eksploatacji Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w styczniu 2016 r. 

Komentarze