Reklama

Polityka i prawo

Resort cyfryzacji ujawnia polską Strategię Cyberbezpieczeństwa

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swoje stronie  projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016 – 2020 oraz zaprosiło podmioty do konsultacji zapisów tego dokumentu.

Internet i technologie cyfrowe dokonują prawdziwej rewolucji w naszym codziennym życiu, ale szybkość tej rewolucji czyni nas także bardzo podatnymi na nowy typ zagrożeń, zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. Ministerstwo Cyfryzacji uznało ochronę cyberprzestrzeni RP za jeden z priorytetów resortu, wynikający wprost z przepisów ustawy o działach administracji rządowej. Ochrony takiej nie da się zapewnić bez nakreślenia spójnej strategii działania w tym obszarze. W efekcie, na początku 2016 roku, przekazaliśmy do konsultacji założenia do Strategii Cyberbezpieczeństwa RP. Obecnie przedstawiamy Państwu Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016-2020 – czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Strategia zmienia podejście do szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Dotychczas koncentrowano się na bezpośredniej ochronie zasobów danych realizowanej przez administratorów tych danych. Skupiano się na zasobach rządowych i infrastrukturze krytycznej, pomijając indywidualnych użytkowników funkcjonujących również w cyberprzestrzeni. Dlatego przedstawiany dokument odnosi się nie tylko do ochrony cyberprzestrzeni z punktu widzenia interesów administracji publicznej, ale również wskazuje zależność pomiędzy bezpieczeństwem systemów niezbędnych do nieprzerwanego świadczenia istotnych funkcji państwa, a bezpiecznym funkcjonowaniem w sieci przedsiębiorców i obywateli – czytamy w komunikacie MC.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśliło, że bez udziału prywatnych przedsiębiorstw, ośrodków akademickich, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich, wyzwania cyberbezpieczeństwa nie są możliwe do pokonania. Ważne jest także według współpraca resortowa przy wprowadzaniu samej strategii. Strategia, którą przedstawiamy, to dopiero początek działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Przygotowywane są już odpowiednie regulacje prawne i szacowany budżet niezbędny do wykonania wszystkich zadań, które chcemy zrealizować – jak czytamy w komunikacie. Całość komunikatu wraz ze strategią są dostępne na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji prosi o przekazywanie uwag do projektu także drogą mailową na adresy odpowiednich pracowników resortu: [email protected][email protected]. Ostateczny termin składania opinii trwa do 7 października tego roku.

Czytaj też: CYBERSEC: Nie ma cyberbezpieczeństwa bez partnerstwa publiczno-prywatnego

Komentarze